Privacy op het Clusius College

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij volgen daarvoor de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in de hele Europese Unie van kracht is gegaan.

Hoe wij omgaan met privacy leest u in het privacyreglement. Voor een beknopte uitleg kunt u de folder bekijken.

 

Melden van privacy- of beveiligingsincidenten

Wilt u een incident op het gebied van privacy of informatiebeveiliging bij ons melden, of heeft u hier een vraag over? Stuur dan een email naar privacy@clusius.nl. Onze Privacy- en Security Officer behandelen uw vraag zorgvuldig. Indien nodig schakelen zij hierbij ook de Functionaris Gegevensbescherming en/of de Autoriteit Persoonsgegevens in.

Hoe wij omgaan met uw melding leest u in onderstaande documenten:

 

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld, dit is de heer Stijn Sarneel van de Lumen Group. De FG is onafhankelijk en controleert of onze organisatie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft.

U kunt de functionaris per e-mail bereiken via: FG@lumengroup.nl, of gebruik het contactformulier: https://www.lumengroup.nl/contact-fg/