Privacy op het Clusius College

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij volgen daarvoor de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in de hele Europese Unie van kracht is gegaan.

Hoe wij omgaan met privacy leest u in het privacyreglement. Voor een beknopte uitleg kunt u de folder bekijken.

 

Wat te doen bij het vinden van een zwakke plek in één van onze systemen?

Bij het Clusius College vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Mail uw bevindingen naar: privacy@clusius.nl.

Hoe de melding van een datalek verloopt en hoe wij hier mee omgaan leest u in onderstaande documenten.