Internationalisering en diversiteit

Op het Clusius College word je voorbereid op leven en werken in een internationale wereld. Daarom hebben culturele verschillen en internationalisering een plek binnen ons onderwijs.

Vmbo

Op het vmbo betekent internationalisering dat er aandacht wordt besteed aan de multiculturele samenleving waarin wij leven. Tijdens bijvoorbeeld themaweken leren de leerlingen over gewoonten en gebruiken uit andere culturen.

Mbo

Een aantal van onze opleidingen leidt op voor internationale sectoren, extra aandacht voor internationalisering is voor deze opleidingen onmisbaar. Daarnaast biedt het Clusius College de mogelijkheid aan studenten van alle opleidingen om een stage in het buitenland te volgen. Van dit zogenaamde ‘ibpv’ maken jaarlijks gemiddeld 140 studenten gebruik.

Newcomers in the Kitchen een Erasmus+ project

Sinds december 2017 leidt het Clusius College het NIK-project. NIK Staat voor “Newcomers in the Kitchen”. Het is een internationaal project, waarbij het doel is om de integratie van emigratie en vluchtelingen in Europ te verbeteren. We denken dat we door samen te koken elkaars culinaire en culturele tradities beter leren kennen. En dat draagt een steentje bij aan een betere integratie.

NIK heeft partners uit verschillende Europese landen: Denemarken, Finland, Duitsland, Estland, Italië en België. Samen zullen we actuele lesstof en practica ontwikkelen om samen koken beter te laten verlopen. Denk aan games en ander digitaal lesmateriaal.

Op www.newcomerskitchen.eu is meer te lezen over het NIK-project. Wil je meer weten over het project neem dan contact op Marlous Mens (m.mens@clusius.nl).