Internationalisering en diversiteit

Op het Clusius College word je voorbereid op leven en werken in een internationale wereld. Daarom hebben culturele verschillen en internationalisering een plek binnen ons onderwijs.

Vmbo

Op het vmbo betekent internationalisering dat er aandacht wordt besteed aan de multiculturele samenleving waarin wij leven. Tijdens bijvoorbeeld themaweken leren de leerlingen over gewoonten en gebruiken uit andere culturen.

Mbo

Een aantal van onze opleidingen leidt op voor internationale sectoren, extra aandacht voor internationalisering is voor deze opleidingen onmisbaar. Naast internationale samenwerkingen biedt het Clusius College de mogelijkheid aan studenten van alle opleidingen om een stage in het buitenland te volgen. Van deze zogenaamde ‘ibpv’ maken jaarlijks gemiddeld 140 studenten gebruik.