Vrij Groen, iets voor jou?

Wij bieden op onze school niet alleen regulier vmbo aan, maar ook Vrij Groen*. Dit is een speciale vrijeschoolstroom die wij in samenwerking met de Adriaan Roland Holstschool ontwikkelen. Vrij Groen is gericht op creativiteit, zelfontplooiing, leren en inspireren. Met Vrij Groen willen we nog meer jouw kijk op de maatschappij ontwikkelen, zodat je ook leert wat jij daar aan kan bijdragen.

Periode-onderwijs
Periode-onderwijs

Je start elke schooldag met periode-onderwijs. Dit zijn lessen waarbij je twee uur lang bezig bent met één onderwerp, zodat je er alles van te weten komt en het beter leert begrijpen. Tijdens deze lessen houd je een periodeschrift bij. Zo’n schrift groeit uit tot je eigen boek of portfolio, waarin je alles wat je hebt geleerd kunt terugvinden. De onderwerpen die in het periode-onderwijs aan bod komen, stemmen we af op jouw wereld. 

In het periode-onderwijs volg je de volgende periodes:

  • Nederlands
  • Wiskunde
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
  • Sterrenkunde
  • Biologie
  • Scheikunde
  • Natuurkunde

Daarnaast krijg je oefenvakken. Hierin wordt er geoefend en geleerd. Dit zijn vakken zoals Engels, Nederlands, wiskunde maar ook Groen (je kunt dan denken aan bloemschikken, dierverzorging, voeding en plant), handvaardigheid, tekenen en gym.

Eindexamen
Eindexamen

Natuurlijk werk je toe naar het eindexamen. Aan het einde van vier jaar Vrij Groen heb je dezelfde theoretische kennis als leerlingen die het reguliere vmbo volgen. Leren binnen Vrij Groen is leren met je hoofd, hart en handen. Met het hoofd; het ontwikkelen van het denken en begrijpen tot concluderen. Met het hart het ontwikkelen van zelfkennis en inzicht in de leefwereld van een ander. Met handen het ontwikkelen van de wil, je gaat praktisch aan de slag.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de onderwijsstroom Vrij Groen? Lees hier de meest recente nieuwsbrief of neem contact op met directeur van de school Mevrouw M. Brandenburg via m.brandenburg@clusius.nl.

 

*Ook in schooljaar 2019-2020 gaat er een Vrij Groen-klas van start. Het maximum aantal leerlingen voor deze klas is 25. Bij meer dan 25 aanmeldingen gaan we over tot loting. Hierbij krijgen leerlingen die reeds vrijeschoolonderwijs hebben gevolgd, voorrang. Leerlingen die onverhoopt niet in Vrij Groen geplaatst kunnen worden, kunnen uiteraard terrecht in onze reguliere klassen. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden in principe geplaatst in de reguliere basis/kader of gemengde leerweg.