bedrijven 12 mrt 2019

Uitnodiging Veenweidegebieden

Noord-Hollandse veenweidegebieden: denken vanuit voedsel!

Alkmaar, 5 maart 2019 


Geachte relatie, 
Bodemdaling, klimaatverandering en robuust waterbeheer stellen pittige vragen aan boeren in de veenweidegebieden. Op vrijdagmiddag 5 april praten we naar aanleiding van het onderzoeksproject Veenweidevoedsel over de toekomst met als uitgangspunt dat dit eeuwenoude cultuurlandschap een voedsellandschap blijft. Maar wat betekent dat, en welke uitdagingen stelt dit aan de nieuwe generatie boeren? 


De veenweidegebieden zijn prachtig, maar kwetsbaar. De discussie over de toekomst van de veenweidegebieden is al lang bezig, maar komt nu in een stroomversnelling. Belangrijke thema's als  CO2-uitstoot en het klimaat, ons toekomstig dieet en kringlooplandbouw komen samen. Eén perspectief ziet er zo uit: We gaan minder vlees eten, vee wordt in lagere dichtheden gehouden; landbouwbedrijven gaan samenwerken om kringlopen te sluiten; ze richten zich op hoogwaardige producten waarbij duurzaamheid en streekkarakter vanzelfsprekend zijn; weidevogels nemen toe in aantal; en de burger/consument wordt een betrokken deelnemer. Dit gaat samen met een sterke landschapsidentiteit, en hoogwaardige voedselproductie voor een regionale markt. 
Idealisme, illusie of een reëel toekomstbeeld? Samen met ondernemers, docenten en studenten die geïnteresseerd zijn in dit perspectief zoeken we naar kansen en wat er nodig is aan kennis om die kansen te verzilveren.  

We zien u graag op 5 april,  
Noël van Dooren en Rosemarie Slobbe  
(zie hieronder voor programma en aanmelden) 

 

Programma

 

Vanaf 13.30 uur inloop met koffie en thee 

14.00     Welkom door Rosemarie Slobbe (projectleider bij Clusius College en Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving) 

14.05     Inleiding op het project Veenweidevoedsel door Noël van Dooren (lector bij Hogeschool Van Hall Larenstein)  

14.15     Toelichting op verschillende scenario’s door Pieter Veen (Bureau Strootman)

14.35     Docent Adriaan Noortman vertelt over de studentprojecten

14.55     Ondernemer uit het gebied laat zien welke keuze hij heeft gemaakt met zijn bedrijf 

15.15     Docent veehouderij Clusius college geeft zijn reactie

15.30     Gesprek met de zaal 

 

Napraten met drankje 
Locatie: zaal 0.12, Clusius College, Drechterwaard 10, Alkmaar
Aanmelden: Graag voor 1 april 2019 via onderstaande link
https://www.clusius.nl/voor-bedrijven/bijeenkomst-veenweidevoedsel 
Voor meer informatie: Rosemarie Slobbe (06-55171116 of rosemarie.slobbe@kcnl.nl )