Samenwerking

Het Clusius College vindt samenwerking met regionale partners van groot belang. We vinden het van grote meerwaarde dat leerlingen en studenten, naast de benodigde theorie, ook kennismaken met de beroepspraktijk en leren in en van de praktijk.

Daarom hebben we gezocht en zijn we altijd op zoek naar vormen van onderwijs waarbij regionale partners een rol spelen. Hierbij valt te denken aan de beroepspraktijkvorming (stage), masterclasses (gastlessen) van, voor en door het bedrijfsleven en het zogenaamde regioleren. Tijdens regioleren doen leerlingen en studenten ervaringen op in projecten met en in het bedrijfsleven, deels buiten de muren van de school.   

Sar

Elke opleidingsrichting van het Clusius College heeft zijn eigen Sector Adviesraad (SAR). In de SAR zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Op deze manier blijft het bedrijfsleven op de hoogte van de ontwikkelingen bij het Clusius College en wij op de hoogte van de ontwikkelingen van de sector.

Samenwerkingsverbanden

Het Clusius College participeert in vele samenwerkingsverbanden. Door samenwerkingen met bedrijfsleven en andere organisaties aan te gaan dragen we bij aan het innovatievermogen en de kenniseconomie van de sector en de regio.

GreenPort NHN

GreenPort Noord-Holland Noord is een privaat-publiek samenwerkingsverband ten behoeve van de agribusiness globaal boven de lijn Alkmaar – Hoorn met uitlopers naar Heemskerk en Waterland

Seed Valley

Seed Valley is het internationale centrum voor plantenveredeling en zaadtechnololgie, gelegen in het noorden van Noord-Holland

Agritech Campus

De Agritech Campus draagt er aan bij dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven zijn en blijven.

Centra voor Innovatief vakmanschap:

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Het talentcentrum waar studenten en medewerkers in de tuinbouw zullen uitgroeien tot innovatieve vakkrachten.

Agri & Food
Het CIV Agri & Food is het talentencentrum waar bedrijven en scholen samenwerken om een voldoende aantal leerlingen en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vaklui.

Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving

Broedplaats voor vernieuwing van onderwijs en innovatiekracht van de leefomgeving.

Amsterdam Green Campus

Amsterdam Green Campus ontsluit kennis voor ondernemers, overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen

Kenniswerkplaats NHN

De Kenniswerkplaats zoekt naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken in de regio. Met als doel het vernieuwen en duurzaam ontwikkelen van de regio. Studenten projecten zijn hier een belangrijk onderdeel van.

Groene Praktijkopleiders

De Groene Praktijkopleiders is een uniek samenwerkingsverband tussen het Clusius College en een aantal vooraanstaande klein- en grootschalige groenbedrijven in Noord-Holland.

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord (RPA-NHN)

Het RPA-NHN is een bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties.