Beste praktijkopleider,

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor onze informatiebijeenkomst 'Stagiairs met een speciale ondersteuningsbehoefte'.
Wij ontvangen u graag op woensdag 4 oktober om 19.30 uur in de grote hal van het Clusius College in Alkmaar.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met m.hogervorst@clusius.nl

Met vriendelijkje groet,

Team bpv Clusius College