Sfeer en veiligheid

Leerlingen en studenten zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen.

Als school gaat zorgen voor sociale veiligheid over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. 

Als onderwijsinstelling heeft het Clusius College de wettelijke verplichting om te zorgen voor de sociale veiligheid van zowel de leerlingen/studenten als de medewerkers. Daar maken wij ons hard voor. De manier waarop wij dat doen is beschreven in ons veiligheidsplan.

"Als er problemen zijn op school dan wordt er wat aan gedaan. Daar ben ik blij om." Nikki (Clusius College Purmerend)
Sfeer en veiligheid

Bijbehorende documenten

In het sociaal veiligheidsplan worden alle aspecten omtrent sociale veiligheid van het Clusius College samengebracht in één visie- en beleidsdocument. Er wordt door middel van een raamwerk uiteengezet wat het Clusius College aan activiteiten onderneemt rondom sociale veiligheid. Alle documenten waarnaar wordt verwezen in dit document zijn te raadplegen via Clusius.nl of Mijn.Clusius. Het sociale veiligheidsplan van het Clusius College is vormgegeven vanuit de handreiking van door het ministerie van OCW gesubsidieerde Stichting School en Veiligheid.

Het sociaal veiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de actuele situatie.