Aanmelden

> Meld je aan voor leerjaar 1 (digitaal)

Vul je het aanmeldformulier liever met de hand in? Download hier de .pdf-versie.

> Meld je aan voor leerjaar 2 of hoger

Wilt u geholpen worden bij het invullen van het aanmeldformulier? Neem dan contact met ons op

Procedure aanmelden leerjaar 1
  • U kunt uw kind digitaal of met het PDF aanmeldformulier aanmelden; 
  • U ontvangt na aanmelding een bevestiging per e-mail met informatie over de aanmeldprocedure; 
  • Zodra wij de aanmelding hebben verwerkt, ontvangt u een een tweede bevestigingsmail. In deze e-mail staat hoe u de aanmelding definitief maakt; 
  • Het Clusius College hecht veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. Zodra de aanmelding verwerkt is, zullen deze gegevens bij de huidige school worden opgevraagd. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan neemt het Clusius College contact met u op. 

Met het versturen van de aanmelding: 

  • Geeft u aan kennis te hebben genomen van de volgende kosten: borg voor de boeken, vrijwillige ouderbijdrage en de aanvullende opleidingskosten. De kosten staan beschreven in de schoolgids

  • Geeft u het Clusius College toestemming om gegevens op te vragen bij de huidige of laatst bezochte school of bij instanties die betrokken zijn geweest bij de begeleiding op onderwijsgebied. U geeft tevens toestemming de gegevens op te nemen in ons leerlingvolgsysteem; 

  • Gaat u akkoord met de uitgangspunten van de school (zoals de geldende schoolregels), zoals verwoord in de schoolgids; 

  • Verklaart u de ingevulde gegevens geheel naar waarheid te hebben ingevuld; 

  • Verklaart u kennis te hebben genomen van het privacyreglement van het Clusius College.  

 

Vragen of problemen met het aanmelden?

Heeft u vragen over of problemen met het aanmelden? We helpen u graag:

Bel naar: 0229 - 25 94 94
Of mail naar:  Mw. J. (Joke) de Witt: j.dewitt@clusius.nl