Sommige leerlingen hebben een beetje extra hulp nodig tijdens hun schooltijd. Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen hun opleiding succesvol doorlopen en aan het einde van de rit klaar zijn voor een vervolgopleiding. Daarom kijken we als een leerling zich aanmeldt voor ons vmbo, altijd of/welke (extra) ondersteuning de leerling nodig heeft om zijn of haar diploma te kunnen behalen.

Op maat gemaakt
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft krijgt hij/zij van ons ‘Onderwijs op maat’ (OOM). Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat de leerling moeite heeft met leren, langdurig ziek is of andere fysieke/mentale problemen heeft. Wij helpen hem/haar dan bijvoorbeeld met het plannen en organiseren van schoolwerk en -tijd. Ook houden we de leerling extra in de gaten en bieden we hem/haar een veilige plek waarin de leerling het best tot zijn recht komt. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld even een momentje rust nodig op een schooldag of krijgen een training tegen faalangst.

Deskundig
Voor deze ondersteuning hebben we allerlei deskundigen in huis zoals o.a. een ondersteuningscoördinator, zorgdocenten en een schoolverpleegkundige. Daarnaast werken we samen met instanties zoals GGZ en CJG. Ook is onze school aangesloten bij het Samenwerkingsverband Vo/Vso Noord-Kennemerland. Dat betekent dat een groep scholen uit deze regio samen afspraken hebben gemaakt over ondersteuning die wordt geboden aan hun leerlingen. Bovendien kunnen we elkaar (indien nodig) helpen met onze ervaringen en deskundigheid. Als het om passend onderwijs gaat, worden binnen dit samenwerkingsverband 4 niveaus van ondersteuning onderscheiden:

  • Basisondersteuning (niveau 1): dit is de ondersteuning die de scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland aan álle leerlingen biedt (hierover zijn in Noord-Kennemerland tussen de scholen afspraken gemaakt).
  • Lichte ondersteuning (niveau 1): deze ondersteuning gaat iets verder, maar is bedoeld voor een geselecteerde groep leerlingen. De school bepaalt zelf welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.
  • Extra ondersteuning: dit betreft de vormen van ondersteuning die aanmerkelijk verder gaan dan de basis- en lichte ondersteuning. Extra ondersteuning kan vrij licht en kortdurend van aard zijn (niveau 2), maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de school (niveau 3).
  • Intensieve ondersteuning: (ook niveau 3) voor leerlingen met complexe vragen op meerdere leefgebieden.