De geplande inschrijfavonden vervallen op maandag- en dinsdagavond 1 en 2 maart. Wel is inschrijven digitaal mogelijk > Aanmelden

Informatie bij de aanmelding

Wat is er nodig voor de aanmelding?

  • Schriftelijk schooladvies basisschool
  • Ingevuld inschrijfformulier (compleet met burger service nummer (sofi-nummer))
  • Geldig identiteitsbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de leerling ter controle
  • 1 pasfoto
 
Wat gebeurt er na de aanmelding?
  • We nemen contact op met de afleverende school.
  • Wanneer uw zoon/dochter besproken is in de toelatingscommissie, ontvangt u bericht van plaatsing.
  • Informatie over “gratis schoolboeken” en overige leermiddelen ontvangt u bij inschrijving