Theoretische Leerweg en stapelen

Veel mogelijkheden qua theorie en praktijk

Bij veel mensen is bekend dat het Clusius College Castricum een groene VMBO-school is met een Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte en Gemengde Leerweg. Niet iedereen weet echter dat een leerling op het Clusius College ook een diploma Theoretische Leerweg (= MAVO-diploma) kan halen.

Ook bestaat de mogelijkheid om te stapelen: na het behalen van een diploma kan een leerling in 1 jaar tijd een diploma voor een hogere leerweg behalen. Twee heel belangrijke zaken, die het verdienen om extra te worden toegelicht!

Theoretische Leerweg

In de Gemengde Leerweg doet een leerling examen in 6 vakken: 5 theorievakken en 1 praktijkvak. Als een leerling een extra theorievak kiest, wordt examen gedaan in 7 vakken: 6 theorievakken en 1 praktijkvak.

Met dat extra theorievak kan het diploma Theoretische Leerweg worden behaald. De landelijke examens voor de theorievakken zijn voor zowel de Gemengde Leerweg als de Theoretische Leerweg (= MAVO) gelijk.
Een prachtige oplossing voor leerlingen die niet alleen maar theorielessen willen volgen, maar die het leuk vinden om daarnaast ook praktijklessen te krijgen.

Omdat het Clusius College een groene VMBO-school is, betekent dit praktijk met dieren, bloemen, voeding en groen. Een leerling kan praktijk volgen en toch een TL-diploma halen! Pas tijdens het 3e leerjaar hoeft de leerling te beslissen of hij voor dit diploma wil opgaan. 

Stapelen 

Op het Clusius College Castricum kan een leerling na het behalen van een diploma nog 1 jaar langer blijven om in de stapelklas een diploma voor een hogere leerweg te behalen Dit kan van de Basisberoepsgerichte naar de Kaderberoepsgerichte Leerweg of van de Kaderberoepsgerichte naar de Gemengde Leerweg zijn.

Het kan zijn dat een leerling een hoger niveau nodig heeft voor een vervolgopleiding. Of dat een leerling nog geen keus heeft kunnen maken voor een vervolgopleiding en op deze manier het keuzemoment nog een jaar uitstelt. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat een leerling wat meer tijd nodig heeft gehad om tot bloei te komen.

Het Clusius biedt veel mogelijkheden… zowel bij het theoretisch onderwijs al bij de groene praktijkvakken! Kom eens kijken!!