Ouderraad Ouderraad

 

Iedere vestiging binnen het Clusius College heeft een eigen ouderraad. Ouders hebben hier de mogelijkheid om signalen en ideeën te delen met het bestuur van de school. Op deze wijze kunnen ouders de belangen van de leerlingen onder de aandacht brengen van de schoolleiding. Tevens worden ouders geïnformeerd over het reilen en zeilen van de school.


In de ouderraad zitten ouders van leerlingen uit de diverse leerjaren. Op de foto, van links naar rechts: Marc van de Poll, Mirjam Lepeltak, Marisca Voskamp, Henri de Graaf en Oscar Honing. Op de foto ontbreekt Hetty Siemeling. De ouderraad vergadert minimaal 3 keer per jaar, hierbij is de directeur of een lid van het managementteam van de school aanwezig.


Van iedere ouderraad wordt een lid afgevaardigd die zitting neemt in de centrale ouderraad. In de centrale ouderraad worden onderwerpen besproken die het hele Clusius College aangaan en is tevens uitwisseling en afstemming tussen de ouderraden van de verschillende vestigingen mogelijk. Bij de bijeenkomsten van de centrale ouderraad is een lid van het College van Bestuur aanwezig. De centrale ouderraad heeft hiernaast ook een aantal maal per jaar contact met de ondernemingsraad en de studentenraad van het mbo.


Ouders/verzorgers van leerlingen die een vergadering bij willen wonen of zich willen aanmelden als lid voor de ouderraad, kunnen dit aangeven door een email te sturen aan: ouderraad.clusiuscastricum@gmail.com. Indien u vragen of suggesties heeft voor de ouderraad dan kunt u dit ook via dit e-mailadres aan ons kenbaar maken.

De vergaderdata in schooljaar 2019-2020 zijn: 14 november 2019, 30 januari 2020, 19 maart 2020, 28 mei 2020.