Eco-schools

Groene Vlag van Eco-Schools voor Clusius College Castricum

Clusius College Castricum is erkend met de Groene Vlag van Eco-Schools. Deze erkenning krijg je als school niet zomaar. Daar gaan inspanningen door de school geleverd aan vooraf en een stevige inspectie door de jury van Eco-Schools. Het eco-team van het Clusius College Castricum bestaat uit leerlingen en docenten.

 

 

 

 

 

 

 


De afgelopen jaren is er stevig gebouwd aan de verduurzaming van de school en het onderwijs. De nieuwbouw is opgepakt als een kans om meteen het gebouw en de voorzieningen duurzaam te maken. Ook de ‘gewone’ activiteiten gericht op duurzaamheid en het verduurzamen van de school zijn doorgegaan. De activiteiten gericht op duurzaamheid en verduurzamen zijn de afgelopen jaren heel actief opgepakt:

  • Er is een klimaatsysteem in de school gekomen. Hiermee wordt zowel de temperatuur als de CO2 concentratie automatisch gereguleerd en dit is per lokaal in te stellen. De school heeft hiermee een prachtige investering gedaan in het welzijn van medewerkers en leerlingen. Een investering die tevens de leerprestaties ten goede komt.
  • De Clusibus vervoert in herfst en winter tweemaal daags leerlingen van en naar de Zaanstreek. Ouders betalen hiervoor een vergoeding, maar hoeven geen tijd meer te besteden aan brengen&halen. En het bespaart geld, brandstof en CO2-uitstoot. Het blijkt dat leerlingen het leuk vinden en accepteren dat ze soms eerder naar school moeten of een moeten wachten om naar huis te kunnen. In voorjaar en zomer fietsen zij samen.
  • De zonnepanelen bleken (en blijken) een te lange terugverdientijd te hebben om die investering te doen. Maar het is een zeer goed idee van de school om dan het dak ter beschikking te stellen aan een andere partij die daar energie kan opwekken. Hierdoor kan je met meters de zonnepanelen toch gebruiken voor de educatie, zonder dat de school kosten hoeft te maken.
  • De samenwerking met andere partijen is breed vormgegeven (700 bedrijven bieden stageplekken aan Clusius leerlingen, Rabo steunt ondernemerslessen, met PWN wordt samengewerkt aan snoeien en opruimen van zwerfvuil, voor KGF worden doppen ingezameld, tuinen van verzorgingshuizen worden onderhouden, podiumdelen worden uitgeleend aan de kerk en nog veel meer....

Er is brede steun om het Clusiuscollege Castricum als groene school ook een duidelijk duurzaam profiel te geven. Bij management (locatie en centraal), leraren en ecoteam is dit zichtbaar. Leerlingen, docenten, schoolleiding en ouders weten elkaar, buurtbewoners en anderen te inspireren en te motiveren voor duurzaamheid. De Groene Vlag vindt de jury absoluut verdiend door het Clusius College Castricum. Dit is een mooie opsteker om door te gaan op de ingeslagen groen weg die het Clusius College bewandeld.