Schooldocumenten

Voor meer achtergrondinformatie hebben we een aantal zaken voor je op een rijtje gezet. Zoals de schoolgids 2021 - 2022, het inschrijfformulier (gegevensformulier) en een overzicht van vakanties.

Ook kun je hier informatie over de ouderraad vinden en bekijken hoe de school presteert met behulp van Vensters voor Verantwoording.

Onze doelen

Wij stellen onszelf de volgende doelen:

  • verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs
  • optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière
  • ontplooien van de talenten van de leerlingen
  • bevorderen van het welzijn van de leerlingen
  • minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval
  • kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau.

Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op onze school veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op onze school.

Schoolleiding & contactpersonen
Samen verder

Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland gaan fuseren en bieden per 1 augustus 2022 als één school een gevarieerd aanbod. Wilt u hierover meer weten? Kijkt u dan op onze pagina Samen verder.​

Veelgestelde vragen

Wanneer vindt er een open dag plaats?
Onze open dag en open avond vinden plaats op 29 en 30 januari 2021. In verband met de wet- en regelgeving rondom Corona is deze datum onder voorbehoud. We adviseren u onze website in de gaten te houden voor het laatste nieuws.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het Clusius College?
Het Clusius College volgt bij de aanmeldingen de kernprocedure zoals deze in Amsterdam is afgesproken. De aanmelding vindt plaats volgens het nieuwe matching-systeem.
Kijk op onze pagina aanmeldingen voor meer informatie en data.

Wat voor leerlingbegeleiding heeft het Clusius College?
De leerlingbegeleiding is erop gericht om elke leerling optimaal in het onderwijs te laten functioneren. Bij de leerlingbegeleiding zijn verschillende functionarissen en instanties betrokken, zoals de mentor, de zorgcoördinator en het zorgadviesteam.
Kijk op onze pagina schoolondersteuningsplan  voor nadere informatie.

Waarom kiezen leerlingen het Clusius College?
Leerlingen die zich aanmelden voor het Clusius College kiezen ieder geval voor een school waar kwaliteit en sfeer voorop staan. Een school met een goede reputatie voor het opleiden en begeleiden van leerlingen op weg naar volwassenheid. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling. Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen en persoonlijke aandacht geeft. Een school met sportklassen en veel buitenschoolse activiteiten. Een school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking.

Contactformulier

Kunt u het antwoord op uw vraag niet op onze webpagina vinden? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Contactformulier

Ben jij leerling/student en heb je een ICT-vraag? Neem dan contact op met je mentor of bel 072 727 1993.

* verplicht veld