Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Voeding en beweging

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding en Bewegen en Sport. Hiervoor zetten we ons extra in d.m.v. onze gezonde schoolkantine én door de verbinding die wordt gemaakt tussen de lessen Lichamelijke Opvoeding, Voeding en Biologie.

 

Combineer sport met leren

Zo is er een lessenreeks ontwikkeld door de docent VAP (Verwerking Agrarische Producten) en de gymdocenten. Een onderdeel van die lessenreeks is bijvoorbeeld het Zweeds loopspel, waarbij de leerlingen spelenderwijs kennis opdoen. In juni 2017 is dit spel ingezet voor het beter leren kennen van de Schijf van Vijf. De docenten hopen dat de leerlingen hierdoor de kennis van gezonde voeding nog beter onthouden en hierdoor mooie cijfers halen voor hun VAP-toets. De sectie biologie sluit zich in schooljaar 2017-2018 aan bij de samenwerking. 

 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.