U kunt uw kind bij ons aanmelden als hij/zij van de basisschool het volgende advies heeft gekregen (met of zonder LWOO):

 • VMBO basis beroepsgerichte leerweg
 • VMBO basis/kader beroepsgerichte leerweg
 • VMBO kader beroepsgerichte leerweg.
 • VMBO gemengde leerweg
 • VMBO theoretische leerweg: alleen in samenspraak met het Clusius College. Neem contact op met het Clusius College voordat u uw kind bij ons aanmeldt. 
Wanneer kunt u uw kind aanmelden?

De periode van inschrijving loopt van maandag 4 maart tot en met vrijdag 15 maart 2019. Het Clusius College heeft de volgende momenten gepland voor de aanmelding van nieuwe leerlingen:

 • Maandag 4 maart 2019, 8.30 tot 19.30 uur

 • Dinsdag 5 maart 2019, 8.30 tot 16.30 uur

 • Woensdag 6 maart 2019, 8.30 tot 16.30 uur

 • Donderdag 7 maart 2019, 8.30 tot 16.30 uur

 • Vrijdag 8 maart 2019, 8.30 tot 16.30 uur

 • Maandag 11 maart 2019, 8.30 tot 16.30 uur

 • Dinsdag 12 maart 2019, 8.30 tot 16.30 uur

 • Woensdag 13 maart 2019, 8.30 tot 16.30 uur

 • Donderdag 14 maart 2019, 8.30 tot 16.30 uur

 • Vrijdag 15 maart 2019, 8.30 tot 16.30 uur

Wat heeft u bij de aanmelding nodig?
 • Het persoonlijke en door uzelf en de basisschool getekende en ingevulde aanmeldformulier, dat u heeft gekregen van de basisschool. Hierop staat het bassischooladvies vermeld en een keuzelijst van vo-scholen, die dit onderwijs bieden. De basisschool ondersteunt u bij het opstellen en invullen van deze voorkeurslijst, voordat u zich bij de vo-school van eerste voorkeur gaat aanmelden
 • U kunt zich alleen bij ons aanmelden, indien u onze school als eerste voorkeur heeft opgegeven.
Hoe verloopt de aanmelding?
 • De door u ingevulde voorkeurslijst wordt door een medewerker van de school ingevoerd in het administratiesysteem ELK en in tweevoud uitgeprint. Vervolgens worden de uitgeprinte versies door u ter plekke gecontroleerd op juistheid en door u ondertekend. Tevens ondertekent u daarbij voor akkoord voor de voorwaarden voor deelname aan de Centrale Loting & Matching.
 • U ontvangt een van de uitgeprinte versies, de ondertekende versie blijft bij de school.
 • Daarnaast ontvangt u van ons het aanmeldingsformulier van het Clusius College om in te vullen. Dit is nodig om bij een daadwerkelijke inschrijving  dit in onze leerlingenadministratie op te nemen. Dit formulier wordt door de medewerker met u besproken en zo nodig verder aangevuld. U kunt dit formulier ook vooraf invullen en meenemen. Dat bespaart u tijd tijdens de aanmelding. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.
 • Indien uw kind een bijzondere medische of onderwijskundige zorgbehoefte heeft, waaraan de school na toelating moet voldoen, volgt aansluitend een gesprek met één van de (ondersteuning)-coördinatoren. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of onze school uw kind het onderwijs kan bieden binnen het Zorgplan van de school of dat verwijzing in het kader van Passend Onderwijs geboden is.
Vervolg aanmeldingsprocedure

Het Clusius College volgt de kernprocedure zoals deze is afgesproken in Amsterdam. Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden in de keuzegids v.o. Amsterdam 2019 (t.z.t. te vinden op https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/).

Instroom hogere leerjaren

Zit uw kind op een andere school in het voortgezet onderwijs en wil hij/zij overstappen naar het Clusius College? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de aannamecommissie.

 

Om te controleren of uw kind voor een hoger leerjaar op het Clusius College in aanmerking komt, heeft de leerlingenadministratie de volgende gegevens nodig:

 • naam ouder(s)/verzorger(s)
 • naam kind
 • volledig adres
 • naam huidige school en schooltype
 • gewenste leerjaar waarvoor u uw kind wilt inschrijven
 • reden van aanmelding op onze school

De aannamecommissie zal daarna contact met u opnemen om u te informeren over de gehele procedure van de aanmelding voor hogere leerjaren.

De aannamecommissie is te bereiken via:

Telefoon: 020 6363636
Mailadres: l.admiraal@clusius.nl