Loting en plaatsing

De plaatsingsprocedure verloopt via ELK. Volg hiervoor de instructies van de basisschool. 

Gegevens aanleveren: 
Is bevestigd via ELK dat uw kind bij het Clusius College geplaatst kan worden? Vul dan alstublieft het gegevensformulier in dat u ontvangt via de mail als uw kind is geplaatst of via deze link:

> Meld je aan voor leerjaar 1 (digitaal)

Vult u het gegevensformulier liever met de hand in? Download dan hier de pdf versie

Let op: wij kunnen het gegevensformulier pas verwerken na bevestiging van plaatsing in ELK.

Wilt u geholpen worden bij het invullen van het gegevensformulier? Neem dan contact met ons op ​

  • U ontvangt na het aanleveren van het gegevensformulier een bevestiging per e-mail met informatie over het vervolg van de procedure; 

  • Zodra wij de aanmelding hebben verwerkt, ontvangt u een een tweede bevestigingsmail. In deze e-mail staat hoe u de aanmelding definitief maakt; 

  • Het Clusius College hecht veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. Zodra de aanmelding verwerkt is, zullen deze gegevens bij de huidige school worden opgevraagd. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan neemt het Clusius College contact met u op.  

Procedure aanmelden leerjaar 2 of hoger

Gegevens aanleveren 

  • Plaatsing gebeurt uitsluitend in overleg met de teamleider en ondersteuningscoördinator 

Met het versturen van de aanmelding: 

  • Geeft u aan kennis te hebben genomen van het volgende kosten: borg voor de boeken, vrijwillige ouderbijdrage en de aanvullende opleidingskosten. De kosten staan beschreven in de schoolgids.  
  • Geeft u het Clusius College toestemming om gegevens op te vragen bij de huidige of laatst bezochte school of bij instanties die betrokken zijn geweest bij de begeleiding op onderwijsgebied. U geeft tevens toestemming de gegevens op te nemen in ons leerlingvolgsysteem.  
  • Gaat u akkoord met de uitgangspunten van de school (zoals de geldende schoolregels), zoals verwoord in de schoolgids.  
  • Verklaart u de ingevulde gegevens geheel naar waarheid te hebben ingevuld.  
  • Verklaart u kennis te hebben genomen van het privacyreglement van het Clusius College.  
Vragen of problemen met het aanmelden?

Heeft u vragen over of problemen met het aanmelden? Wij helpen u graag. 

Bel naar: 020 - 636 36 36

Of mail naar:  mw. C. (Caroline) de Grunt: c.degrunt@clusius.nl