Ouderraad

Iedere vestiging binnen het Clusius College heeft een eigen ouderraad. Ouders hebben hier de mogelijkheid om signalen en ideeën te delen met het management van de school. Op deze manier kunnen ouders de belangen van de leerlingen onder de aandacht brengen van de schoolleiding. Tevens worden ouders geïnformeerd over het reilen en zeilen van de school.

In de ouderraad zitten ouders van leerlingen uit de diverse leerjaren. De ouderraad vergadert minimaal 3 keer per jaar. De directeur of een lid van het managementteam van de school is aanwezig bij deze vergaderingen.
Van iedere ouderraad wordt een lid afgevaardigd die zitting neemt in de centrale ouderraad. Hier worden onderwerpen besproken die het hele Clusius College aangaan en in deze raad is tevens uitwisseling en afstemming tussen de ouderraden van de verschillende vestigingen mogelijk. Bij de bijeenkomsten van de centrale ouderraad is een lid van het College van Bestuur aanwezig. De centrale ouderraad heeft daarnaast ook een aantal maal per jaar contact met de ondernemingsraad en de studentenraad van het mbo.

Ouders/verzorgers van leerlingen die een vergadering bij willen wonen of zich willen aanmelden als lid voor de ouderraad, kunnen dit aangeven door een email te sturen aan: Ouderraad.alkmaar@clusius.nl. Indien u vragen of suggesties heeft voor de ouderraad dan kunt u dit ook via dit e-mailadres aan ons kenbaar maken. Van belang is dat u in de email aangeeft voor welke vestiging u zich aanmeldt of een vraag heeft. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

De huidige voorzitter  van de ouderraad is mevrouw M. Engelen.