Gezonde schoolkantine

De Gouden kantine/de ideale kantine en het behalen van het certificaat “gezonde school” is het doel van Clusius College Alkmaar

We leven in een wereld van overdaad. Juist daarom is het zo belangrijk dat jongeren leren dat gezond eten de normaalste zaak van de wereld is. Veel scholen willen ook graag een gezond kantineaanbod, met behoud van een zekere keuzevrijheid. Ook al omdat veel ouders graag zien dat de school op de gezondheid van hun leerlingen, studenten en personeel letten. Maar ook leerlingen, studenten en personeel zelf willen niet de hele dag worden verleid.

Politiek

De Gezonde Schoolkantine staat ook op de politieke agenda. De Tweede Kamer heeft in 2009 de Motie Vendrik aangenomen. In die motie stelde de overheid zichzelf ten doel 100% gezonde kantines in 2015. De Motie Dijkstra verzocht in 2015 de regering het programma te blijven financieren. Momenteel is de motie Wolbert van kracht. Deze stelt 100% gezonde schoolkantines in 2017. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het aanbod.

Visie

Het Clusius College is een Groenschool waarbij duurzaamheid, leefomgeving, voedsel en natuur een belangrijke rol spelen.

Onze school heeft aandacht voor gezonde voeding en duurzaam voedsel. Wij vinden het belangrijk dat onze school een omgeving is waar gezond eten en drinken gemakkelijk en vanzelfsprekend is.

De school is een beschermende plek en moet bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen, studenten en personeel. Het feit dat er in de omgeving, zoals thuis, ongezonde producten aanwezig zijn, is geen reden om deze binnen de school aan te bieden of te stimuleren. Niet alleen als het om roken, alcohol of pesten gaat, maar ook als het om voeding gaat.

Naast gezondheid willen we ook een duurzame omgeving zijn met veel groen en weinig zwerfafval en waar aandacht is voor afvalscheiding.

Ons ondersteunend personeel, leerkrachten en MT stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld tijdens activiteiten binnen de school.

Gezondheidsbevordering en –preventie worden aangepakt in een breder perspectief. We hebben aandacht voor educatie over gezonde en duurzame voeding, een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met leerlingen, studenten, schoolteam en het management. We werken toe naar het certificaat “gezonde school” (welbevinden/voeding) en de “gouden schaal” volgens richtlijnen van het voedingscentrum.

Beleid

Educatie

Bij verschillende vakken (biologie, natuur- scheikunde, voeding en gezondheid) in het vmbo komt het onderwerp en het belang van gezonde voeding structureel aan bod. Tijdens onze lessen groene vakken wordt veel aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding en wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk verse producten. Het mbo organiseert regelmatig het “gezonde voedingsspreekuur”. Er is een apart moduul “gezonde voeding”. Dit is bedoeld voor alle klassen mbo. Bij het moduul producttechnologie wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van producten die minder vet zijn en/of minder zout bevatten.

Ook wordt er veel aandacht besteed aan de “Schijf van Vijf” van het Voedingscentrum. Markies Catering is hierin leidend. In het kantineproject, waarbij leerlingen samen met Markies Catering, uit de verschillende 3e klassen de kantine runnen, wordt veel aandacht geschonken aan hygiëne en gezonde producten. Dit project is  onderdeel van het PTA LOB en naast tussentijdse beoordeling afgesloten middels een competentie gericht interview.

Omgeving

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Schoolkantine. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

 

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
 2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
 3. Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes 

Onze kantine stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden water aan bij de counter en er is een watercooler in het Atrium.

Wij hebben een zilveren kantine in 2017:

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor  minimaal 60% uit betere keuzes
 • We bieden groente of fruit aan
 • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze

Onze ambitie

Wij hebben een gouden kantine eind 2017:

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
 • We bieden groente en fruit aan
 • De aankleding van de kantine stimuleert om de betere keuze te maken.

Wij gaan voor de ideale kantine in 2018/2019:

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor 100% uit betere keuzes uit de Schijf van Vijf
 • We bieden groente en fruit aan
 • De aankleding van de kantine stimuleert om de betere keuze te maken

Wij hebben geen frituur. Energiedranken zijn op school niet toegestaan en worden ook niet verkocht en vallen als verbod onder het convenant “Veilige school” in onze schoolgids.

Automatenbeheerder Markies Catering houd zich aan de richtlijnen van het Voedingscentrum m.b.t. het aanbod in de automaten.

Het is leerlingen van het vmbo niet toegestaan op het terrein van de school te roken. Voor studenten van het mbo is er een ingerichte rookplek. Behalve deze plek is het volledige terrein rookvrij.

In de schoolgids worden ouders geïnformeerd over de gezonde schoolkantine, duurzaamheid en veiligheid. In de maandelijkse nieuwsbrieven worden nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

Onze visie en schoolgezondheidsbeleid (dit document) is te vinden op de website van het Clusius College, vestiging Alkmaar.

Signalering

Wij hebben op school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Ons ZAT-team heeft regelmatig overleg met onze vaste schoolverpleegkundige. Leerlingen, studenten en personeel uit klas 2 worden door de verpleegkundige gezien.

In samenwerking met de GGD wordt jaarlijks de EMOVO afgenomen en de uitkomst hiervan opgenomen in ons VAP.

Het Clusius College Alkmaar houdt zich ook bezig met gezond bewegen door middel van sportactiviteiten tijdens de projectweken, naast de reguliere lessen sport en bewegen. Bovendien kunnen leerlingen, studenten en personeel gebruik maken van de fitnessruimte. Dit na instructie van de LO-docenten  Klassen 1 en 2 mogen alleen onder begeleiding van een vakdocent gebruik maken van de fitnessruimte. Het schoolplein is zodanig ingericht dat er voldoende bewogen kan worden in de pauze. Zo is er een pannaveld en een tafeltennistafel aanwezig.

Duurzaamheid

Naast aandacht voor gezondheid wordt er ook aandacht besteed aan duurzaamheid. Onze schoolomgeving heeft veel groen (eigen schooltuin).

In het aanbod van Markies Catering worden zoveel mogelijk duurzame producten uit de streek opgenomen. Hiervoor is Markies een samenwerking aangegaan met Handelshuis Atlantis.

In samenwerking met de werkgroep Eco-Schools, waarin ook leerlingen, studenten en personeel worden vertegenwoordigd, zal extra aandacht worden geschonken aan duurzaamheid.

Verder heeft de school zonnepanelen zodat deels in eigen voorziening elektriciteit wordt opgewekt. Er is een WKO (warmte/koude bron) waarmee het gebouw verwarmd wordt m.b.v. aardwarmte. Gasverbruik wordt zodoende geminimaliseerd. Het gebouw is geïsoleerd en heeft dubbel glas. Verlichting is energiezuinig en voorzien van automatische aan en uitschakeling.

Om het fietsen te stimuleren zijn door school 30 fietsen aangeschaft zodat de leerlingen, studenten en personeel minder gebruik hoeft te maken van de schoolbussen.