De Groene Hotspot

In de Groene Hotspot wisselen we kennis met elkaar uit door het creëren van een community waar iedereen een bijdrage kan leveren aan actuele thema’s en vraagstukken in de groene leefomgeving, zoals: waterbeheersing en biodiversiteit. Ook is de groene hotspot de plek waar vraag en aanbod rondom opleidingen, cursussen, werk en stage bij elkaar worden gebracht. Een breed groen netwerk is voor ons allen belangrijk. Door de Groene Hotspot houden wij elkaar op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen in het vakgebied. 

In de loop van vorig schooljaar is een branche gerelateerde groep, bestaande uit een aantal bedrijven in de regio, de VHG en het Clusius College, gestart met het doel de samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs te intensiveren. Belangrijke streefdoelen hierbij zijn oa: meer studenten enthousiast maken voor het groen en inbouwen van vakspecifieke onderwerpen in het schoolcurriculum. Kortom, de wens om te komen tot meer samenwerking/ vakintegratie  is duidelijk uitgesproken en daar wordt hard aan gewerkt! Op dit moment reeds middels gastlessen/ excursies/ webinars. 


Impressie gastles daktuinen bij John Koomen Tuinen in Wognum.


Impressie aanleg bestrating regioleeropdracht.