Actueel
Demoleerbedrijven
Programma
Land & hand

Projectorganisatie

Externe projectorganisatie

Willem IJtsma en Marrit Rijkmans Programmaleiders Biodivers Perspectief
Colja Corts Coördinatie demoleerbedrijf bollen, tevens voorzitter NLG Holland
Siem Vlaanderen Coördinatie demoleerbedrijf vee, tevens werkzaam bij Stichting Wijland 
Erna Steenhuis en Ulco Stoll  Coördinatie demoleerbedrijf groente, tevens werkzaam voor Vollegrondsgroentenet

Stuurgroep

Jurgen Holtz Directeur Clusius vestiging Hoorn 
Mira Heesakkers Projectleider Deltaplan biodiversiteit, provincie NH
Sijas Akkerman Directeur Natuur- en milieufederatie NH
Marian Merkelbach Bestuurder Agrarisch natuurvereniging De Lieuw 
Jeroen Noot Programmadirecteur Greenport NHN
Rien Komen  Lector omgevingsgericht ondernemen, vicevoorzitter College van Bestuur Aeres Hogeschool