Demoleerbedrijven groenten

Erna Steenhuis is coördinator van het demoleerbedrijf Groente en doet dat vanuit haar rol als netwerkmanager bij Vollegrondsgroentenet.nl. Zij wordt hierin ondersteund door Ulco Stoll van Vollegrondsgroentnet.nl. Dit is een platform voor groentetelers waar kennis wordt gedeeld, bijvoorbeeld via studiegroepen, expertdagen, masterclasses en deelname in praktijkonderzoeken.

Twee actieve ondernemers uit het kennisnetwerk zijn enthousiast om deel te nemen als demoleerbedrijf Groente. Dit zijn: firma Appelman Vegetables en firma P.N. Slagter uit Andijk. 

Activiteiten vanuit demoleerbedrijven groenten

Bekijk de meeste recente activiteiten vanuit dit demoleerbedrijf:

Appelman Vegetables B.V.

Areaal  250 hectare
Arbeid  8 vaste krachten en seizoensmedewerkers 
Teelt/gewassen

Broccoli, bloemkool, witte kool en rode kool

 
 
Grondsoort  Van zand tot zware klei
Bemesting Maximaal organisch
Vruchtwisseling
In combi met veehouders en akkerbouwers
Natuurinclusieve maatregelen

Zoveel mogelijk alles jaarrond groen met diverse groenbemesters, niet kerende grondbewerking, oppervlakte compostering

Machinepark/loonwerk Alles in eigen beheer 
Afzet  Via telerscoöperatie Oxin Growers
Website en social media  http://appelmanstompetoren.nl/
https://www.facebook.com/groenteteeltbedrijfappelman/


Appelman Vegetables teelt brocoli, bloemkool en rode- en witte kool met het keurmerk PlanetProof. De firma staat garant voor hoogwaardige groenteteelt. Peter Appelman runt het bedrijf samen met  collega Margo van Vliet en zoon Dave. Het familliebedrijf heeft de beschikking over 250 hectare grond.


Peter Appelman toont met trots de biodiverse bodem.

 

De groente wordt geleverd aan Dekamarkt, Dirk van der Broek en Albert Heijn. Het verpakken van de groente doet het bedrijf niet zelf. Dit doet Heemskerk Snijderij in Rijnsburg. Appelman Vegetables heeft al ruim 10 jaar grote aandacht voor de bodem  Appelman Vegetables is aangesloten bij de GMO erkende telerscooperatie Oxin Growers U.A. 

FA. P.N. Slagter

Areaal  210 hectare 
Arbeid  6 firmanten, 2 vaste medewerkers en 12 seizoensmedewerkers
Teelt/gewassen

 

Bloemkool, Luzerne en gras

 
 
Grondsoort  Zeeklei, 20% afslibbaar
Bemesting Vaste geitenmest tot onze fosfaat norm en verder vullen we dit aan met vloeibare mest tijdens het planten
Agrarisch natuurbeheer/natuurinclusieve maatregelen

Bloemenstroken
Bodembedekking met groenbemesters
Natuurvriendelijke oevers
Niet kerende grondbewerking

Machinepark/loonwerk

8 Case trekkers van 75 tot 125pk, 8 oogstwagens, 4 oogstbanden, CHD getrokken spuit met 97,5% driftreductie, Rauch  AXIS M 40 kunstmest strooier, Ferrari plantmachine met vloeibare bemesting, Wallenmaaier, Messen vreesbak, Loofklapper, Struik weedfix, Schoffelmachine, 2 ferbo haspels

Afzet  Supermarkten, groothandels en exporteurs 
Website https://www.pnslagter.nl/


P.N. Slagter is een bedrijf dat zich van oorsprong bezig houdt met de teelt van bloemkool in de regio West-Friesland. De firma is gevestigd in Andijk en beschikt over 160 hectare grond voor de bloemkoolteelt. Daarnaast handelt P.N. Slagter in verschillende groenten als brocoli, romanesco, ijsbergsla, paarse- en oranje bloemkool en verschillende andere koolsoorten.

De firma is altijd een voorloper geweest qua in het zo milieuvriendelijk mogelijk telen van de groenten. Iedere keer wordt er gekeken of er milieuvriendelijker gewerkt kan worden. Zo wordt er bijvoorbeeld niet meer tegen herbricide gespoten in de teelt. Voor deze milieuvriendelijke manier van telen telen krijgt P.N. Slagter een beloning in de vorm van het On the way to PlanetProof-keurmerk. Dit keurmerk wordt gegeven aan een bedrijven die een gangbare teelt hebben, maar dat op een milieuvriendelijke manier doen. Het is eigenlijk een soort biologisch keurmerk.


“Ons bedrijf neemt steeds kleine stappen en ik wil studenten daar graag in meenemen. ''Zo wil ik stoppen met chemische onkruidbestrijding en ben ik op zoek naar passende stikstofvangers”, vertelt Pe. “Mogelijk kan ook strokenteelt voor mijn bedrijf wat opleveren, maar eerlijk gezegd ben ik daar ook wat sceptisch in, ik moet het ook eerst zien. Met dit soort vragen kunnen studenten met mij ‘meeleren’ en nagaan of het kan.”