Demoleerbedrijf vee

Matthijs Boeschoten en Mara van den Berg zijn coördinatoren voor het demoleerbedrijf veehouderij

Matthijs werkt als programmaleider en Mara als projectmedewerker bij stichting Wij.land. Ze werken aan een gezond veenweidelandschap, samen met 100 boeren en ecologen.

“Ik werk samen met onze ondernemers aan een nieuw economisch model dat verdergaat dan enkel productie, maar ook het sociaal en ecologisch kapitaal meeneemt”, vertelt Matthijs. “Daarvoor zijn we begonnen met luisteren en bevragen. Welke kansen zien boeren voor een toekomstbestendige landbouw? Op nummer één: een gezonde bodem. Als je je echt in de bodem gaat verdiepen, leer je systeemdenken en zie je aan welke knoppen je kunt draaien voor een verdienmodel.”

Activiteiten vanuit demoleerbedrijf vee

Bekijk de meeste recente activiteiten vanuit dit demoleerbedrijf:

Boerderij Wennekers: al jaren actief bezig met het verhogen van de biodiversiteit

Frank en Els Wennekers zijn met hun bedrijf Boerderij Wennekers een demoleerbedrijf voor vee. De biologische boerderij is gevestigd in Hobrede. Het bedrijf is al jaren actief bezig met het verhogen van de biodiversiteit.

Areaal  50 hectare
Arbeid  1,5 arbeid (Frank en Els)
Veestapel: Ras en aantal

Blonde d’Aquitaine, 55, waarvan 25 jongvee schapen en 60 fokschapen

 
Grondsoort  Vee, klein en een mengeling 
Bemesting Ruige mest (2x8 ton/ha)
Agrarisch natuurbeheer Veel weidevogelbeheer (winnaar Gouden Grutto Pul 2019) zoals Plas Dras, kruidenrijk grasland, botanische weiderand, hoog waterpeil, baggeren met de baggerpomp, extensief weiden
Andere natuurinclusieve maatregelen

Ecologisch slootschonen
Voedselbosje (2500 m2 voor vogels)
Biologisch
Weidegang
Natuurvriendelijke oevers
Nachtvlinderproject
Vossenraster om een weidevogelperceel van 10 ha,
Verbrede activiteiten zoals Boerengolf en vergaderlocatie

Machinepark/loonwerk   Zelfgebouwde baggerpomp, 4 trekkers plus 1 breedstrooier, 2 maaiers, wierser, schudder, shovel, greppelfrees, rupskraan met ecoreiniger
Afzet  Eigen directe afzet in de omgeving en via Grutto.com
Website www.boerderijwennekers.nlBoerderij Wennekers in Horbrede. 

Naast vee en het vanuit daaruit direct verkopen van rundvleespakketten biedt de boerderij voor bezoekers ook vele activiteiten aan als boerengolf, kanovaren, boerenspelen, en kaas maken. Ook lunchen en het huren van een vergaderlocatie behoort tot de mogelijkheden. De boerderijdieren worden op biologische wijze gehouden. Kalfjes blijven bij hun moeder en gaan samen de wei in.