08 jul 2021

Wij.land: Veelal jonge boeren die experimenteren met natuurinclusieve landbouw

Daniëlle de Nie, één van de oprichters van Wij.land, vertelde tijdens een excursie van Biodivers Perspectief hoe zij als stichting proberen om samen met boeren meer kennis op te bouwen over natuurinclusieve landbouw, door samenwerking, kennisdeling en pilots.

“We hebben nu een netwerk van 120 boeren, vooral in de veenweidegebieden.''

“We hebben nu een netwerk van 120 boeren, vooral in de veenweidegebieden. Als boeren besluiten om mee te doen, dan vragen we dat ze minimaal 3 jaar minimaal 3 hectare inbrengen om pilots mee te doen, bijvoorbeeld rond natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. We maken voor elke boer een spindiagram met 12 criteria, en de boer kiest zelf op welke punt hij wil verbeteren.” Voor monitoring van de pilots werkt Wij.land samen met het NIOO en de Universiteit van Amsterdam. 

Vaak zijn het jonge boeren, merkt Daniëlle. “Die krijgen dan van pa een paar hectare om mee te experimenteren. We hebben jaarlijks een programma, en inmiddels een wachtlijst.” Ook merkt ze dat diverse boeren zeggen dat ze met de nieuwe werkwijze minder kosten hebben en meer verdienen. “We proberen dat nu uit te werken om een goede vergelijking te maken.” 

Verdienmodellen zijn er namelijk in vele vormen. “We hebben met de Rabobank een pilot om te zien hoe je boeren kunt betalen voor het vastleggen van CO2. Ook proberen we hoe je mensen kunt laten betalen voor biodiversiteit.” 


Het verhaal van Danielle was opmaat tot een werksessie met de docenten en ondernemers van de demoleerbedrijven waarin concrete acties werden opgeschreven om samen mee aan de slag te gaan.