09 jul 2021

Transitie is onontkoombaar: we moeten van elkaar leren en aan de slag!

''We moeten van elkaar leren en aan de slag, want de transitie is onontkoombaar'', aldus een docent na afloop van een excursie in het kader van Biodivers Perspectief bij firma Wennekers.

Deze excursie heeft veel gebracht volgens de docenten: “Boeren hebben een onderzoekende houding nodig en docenten dus ook.”. Via stages of studentenprojecten kunnen studenten antwoorden vinden op vragen van de ondernemers. Wennekers is bijvoorbeeld benieuwd of smalle weegbree kan helpen bij het bestrijden van worminfecties. Ook wil hij meer weten over de invloed van kruidenrijkdom op de mineralenbalans. Van Leeuwen zoekt naar kengetallen voor zijn stalsysteem. “Wij scheiden vaste mest en gier, en dat past niet in de kringloopwijzer.”. Hoe dit realiteit kan worden is tijdens de visievakdagen, projectweken of onderzoeksopdrachten te onderzoeken. Dan kunnen studenten en docenten de natuurinclusieve denkwijze uitwisselen met de praktijkbedrijven, en met steun van ANV Water Land en Dijken en Wij.land.