04 nov 2021

Rosemarie Slobbe, programmaleider Biodivers Perspectief, stopt bij het Clusius College

Rosemarie Slobbe stopt bij het Clusius College. Hierdoor kan zij haar werkzaamheden als programmaleider Biodivers Perspectief en coördinator GreenDeal natuurinclusieve landbouw groen onderwijs niet voortzetten.

Rosemarie heeft met haar inzet het fundament gecreëerd voor natuurinclusieve landbouw in het onderwijs. Rosemarie blijft vanaf 1 januari nog één dag per week beschikbaar voor overdracht aan haar, op dit moment nog onbekende, opvolger.

Per 1 januari start Rosemarie als directeur/bestuurder bij Stichting Hemus in Flevoland. Ze blijft daarmee actief in het werkgebied natuurinclusieve landbouw.

Tijdens de zes jaren bij het Clusius heeft Rosemarie zich ingezet voor landelijke projecten en onderzoeken omtrent verduurzaming van de landbouw en het stimuleren van meer biodiversiteit. Ze was namens het Clusius College de verbinding met praktijk, maatschappelijke instellingen, onderzoekers en het groene mbo, hbo en wo voor verschillende projecten. We danken haar voor haar inzet en wensen haar veel succes en plezier bij Stichting Hemus.