15 jul 2021

Peter Appelman kickt op anders omgaan met grond

Als Peter Appelman in Stompetoren spreekt over zijn bodembeheer, volgt een waterval aan informatie. Hij houdt tegenwoordig zijn bouwland het hele jaar groen. Kool, broccoli en bloemkool worden afgewisseld met groenbemesters en grasland. ‘’We hadden 60 ha eigen land dat achteruitging en waarvan de opbrengsten steeds minder werden. Nu hebben we de beste grond in de regio.’’.

‘’We hadden 60 ha eigen land dat achteruitging en waarvan de opbrengsten steeds minder werden. Nu hebben we de beste grond in de regio.’’.

Appelman doet mee als demobedrijf binnen het Programma Biodivers Perspectief en ontving vóór de zomervakantie docenten van het Clusius College uit Hoorn en Schagen. Hij wil zijn nieuw opgedane kennis graag uitdragen. ‘’Op school leerden we alles over basisbemesting, maar de werkelijkheid is veel complexer. We doen in de praktijk kennis op van 100 jaar oud. Ik vraag me af waar die kennis was toen ik in de jaren 70 naar school ging.’’ Zelf zegt hij veel geleerd te hebben van een cursus van het Louis Bolk Instituut. Daarnaast schakelde hij een biologisch adviseur in.

Appelman strooit tijdens het bezoek met interessante oneliners, zoals: ‘’Als het bodemleven niet voor elkaar is, kun je stront rijden wat je wilt.’’ De kunst om wél bodemleven te bevorderen is het groen houden van het land. De koolteler doet dit met groenbemesters en die bestaan wel uit 30 families. Het is dus een hele kunst om de juiste groenbemester voor het juiste doel te vinden en vaak genoeg gaat hij uit van mengsels. Hier gingen heel wat proeven aan vooraf.


Vruchtwisseling met gras en groenbemesters bevordert bodemleven en structuur.

Kick krijgen

In totaal heeft Appelman voor zijn bouwplan jaarlijks 300 ha nodig, 60 percelen van 5 ha, waarvan een deel op dit moment grasland is. ‘’Ik heb een kick gekregen van de samenwerking met veehouders in de buurt. Ook zij zien dat de bodems verbeteren door de vruchtwisseling en natuurlijk het strooien van compost.’’ Rooivruchten, bollen en aardappels, wil hij niet meer op zijn land. Ook niet als hij daar meer geld voor vangt.

Minder kunstmest

Wat hij op school leerde, noemt hij nu achterhaald. Zo ontdekte hij dat bij een lagere stikstofgift het gewas weerbaarder is tegen schimmels en dat helpt het verbruik aan schimmelbestrijders te verminderen. Appelman wil sturen naar een betere balans. Kalkammonsalpeter moet je volgens hem ook minimaliseren in verband met het bodemleven. ‘’Grondgezondheid is als mensgezondheid. Er is altijd discussie’’, daagt hij de docenten uit. ‘’We zijn bang voor de weg terug, omdat we gewend zijn geraakt aan het gebruik van medicijnen.’’