09 jul 2021

Oud-student: “Extensieve landbouw is de toekomst!”

Op 29 juni ging een groep docenten veehouderij op bezoek bij het melkveebedrijf van Tim Terlouw en zijn vader Wim. We spraken Tim over zijn visie op de toekomst van de melkveehouderij en de rol van het onderwijs daarin. Hij heeft op het Clusius gezeten, en is nu student aan de Aeres Hogeschool.

“We hebben een gangbaar melkveebedrijf met heel veel weidevogels. Dat is wel een uitdaging, want rond de nesten laten we natuurlijk het gras lang. Daar kunnen we niet maaien of koeien weiden, maar we willen intussen wel de koeien zo veel mogelijk naar buiten doen. Dus dat is een heel gepuzzel. De kennis daarvoor krijgen we door veel uitproberen en pionieren. We worden ook goed begeleid door onze veldcoördinator. En in de jongerenraad van de agrarische natuurvereniging: Water, Land en Dijken, waar ik in zit, komen regelmatig interessante sprekers. 


Oud-Clusiusstudent Tim Terlouw.

Toen ik op het Clusius zat was er nog niet veel aandacht voor natuurinclusieve landbouw. Thuis waren wij er desdijds wel veel mee bezig. Tegenwoordig is er op het Clusius steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, ook op het Aeres is dat het geval. in elke module behandelen we wel iets over duurzaamheid. Ook in de financiële lessen vertellen ze dat agrarisch natuurbeheer een goede neventak kan zijn. Ik hoop dat er steeds meer aandacht voor komt. 

Ik denk dat het goed is als ook mbo-studenten weten dat er meer is dan koeien melken. Dat je ook goed moet zorgen voor je land en de vogels. Dat het niet per se een last is, maar ook een goed verdienmodel. Het onderwijs moet de studenten motiveren om moderner en duurzamer te zijn, die trend moeten we volgen.  

De tijd van veel mest, intensief, kunstmest en Engels raaigras raakt voorbij. Er is een maatschappelijke druk om het anders te doen, daar moet je niet tegenin gaan, maar aan meewerken. We moeten onze plek in de maatschappij veilig stellen, zij zijn onze klanten. Want grondgebonden extensieve landbouw is de toekomst!”