09 jul 2021

Nieuw demoleerbedrijf: melkveehouder Jos van Leeuwen

Jos van Leeuwen heeft zich, op verzoek van Wij.land, sinds kort bij Biodivers Perspectief aangesloten als nieuw demo-leerbedrijf. Zijn motivatie om aan te sluiten: “Wij hebben een bedrijf in Assendelft gekocht. Met 50 stuks melkvee,10-12 stuks jongvee en ook nog wat vleesvee op 38 hectare, waarvan 8 hectare natuurland. Ik hoef niet biologisch te zijn, maar wil juist gangbaar de andere kant op laten kijken. Niet almaar meer, meer, meer. We fokken niet meer op index, maar op wat past binnen ons bedrijf. Niet maximaal, maar optimaal! Daarom zijn we demo-leerbedrijf geworden.''.

''Ik hoef niet biologisch te zijn, maar wil juist gangbaar de andere kant op laten kijken''.

Om meer te leren over de bodem, hebben wij ons aangesloten bij Wij.land. De koeien staan op stromest, dat is voor ons gevoel beter voor de bodem. Met Wij.land onderzoeken we grondmonsters en we experimenteren met hoe we de bodem kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld met actimeer of eierschaalkalk. We gebruiken geen kunstmest, maar spuiten ureum. Bijvoorbeeld door actimin en eierschalen over het land te rijden en seacrop en koolstof door het voer te mengen. We gebruiken geen KAS meer, maar spuiten ureum Nxt. Onze ervaring is dat de melkgift op peil blijft. Wel hebben we nog een probleem met fosfaat, waar we nu samen met Wij.land een oplossing voor zoeken.