15 apr 2021

Gezonde bodem onder de bloemkolen

Arend-Jan van Splunter, docent akkerbouw/vollegrondsgroenteteelt op het Clusius College, gaat met zijn studenten onderzoek doen bij bloemkoolteler Pé Slagter in Andijk. Dat is een van de demo-leerbedrijven binnen Biodivers Perspectief.

“Hij heeft een interessant bedrijf waar mijn studenten veel kunnen leren”, vindt Arend-Jan. “Het is niet biologisch, maar ze zijn wel heel erg bezig met het verbeteren van de bodem, en met natuurinclusieve landbouw.”

Vaste mest, niet ondergewerkt 

Pé Slagter gaat op een deel van zijn grond bovengronds vaste geitenmest uitrijden. “Het is eigenlijk verplicht om mest gelijk onder te werken, maar omdat dit een pilot is, heeft hij daar ontheffing voor”, legt Arend-Jan uit. “Het idee is dat het beter is voor de bodem om het niet onder te werken, dat de goede insecten het dan beter doen. Onze studenten gaan nu onderzoeken wat voor verschil er zit tussen percelen waar het wel en waar het niet is ondergewerkt.” 

Pé is onlangs al op school geweest om over zijn bedrijf te vertellen aan de 9 tweedejaars studenten mbo-akkerbouw. “De volgende stap is dat we naar het bedrijf toe gaan en profielkuilen gaan graven om te zien hoe de bodem er uitziet”, vertelt Arend-Jan. Mooie bijkomstigheid is dat de vader van Pé bodemcoach is. “Hij gaat ons die middag meenemen voor het bodemonderzoek.” 


Bodemonderzoek bij Pé Slagter in Andijk.

Interessante invalshoeken 

Hoe het onderzoek verder gaat verlopen, weet Arend-Jan nog niet precies. “We zijn nog in de startfase, dus we zoeken nog naar interessante invalshoeken.” Maar mogelijkheden voor natuurinclusief onderzoek zijn er genoeg op het bloemkoolbedrijf. “Hij heeft ook hele brede bloemenstroken en een natuurvriendelijke oever, allemaal voor meer biodiversiteit.”