15 dec 2021

Even voorstellen, demoleerbedrijf: Melkveebedrijf van Leeuwen van Jos en Els

Een van de demoleerbedrijven van Biodivers Perspectief is het melkveebedrijf van Jos en Els van Leeuwen in Assendelft. Zij voelen zich kringlooplandbouwers. Jos stelt zich hier graag even voor.

Jos van Leeuwen groeide op op het melkveebedrijf van zijn ouders in de Haarlemmermeer. Het bedrijf was te klein om over te nemen, dus Jos ging daarnaast een opleiding klauwbekappen doen en daarna werken in de KI bij Ceres in Stompetoren. “Maar ik had altijd de wens om boer te worden!” Dat werd werkelijkheid toen ze een bedrijf in Assendelft konden kopen, met 18 ha eigen grond (polder met veengrond). In de loop der tijd pachtten ze land bij en kochten quotum aan. Momenteel zitten ze op ruim 30 ha, met 50 koeien. “Op dat bedrijf stond een Zuid-Hollandse grupstal met stro. En ik merkte dat ik zeer content raakte met die ruige mest.” Later bouwden ze een loopstal met stro en sleuvenvloer, omdat dat een emissiearme stal zou zijn. Jos: “Vandaag de dag rekent men maar heel weinig emissiereductie bij dit stalsysteem. Maar goed wij scheiden de urine van de vaste mest bij de bron, dat zou dit volgens de nieuwe inzichten emissiereductie op moeten leveren.”

Steeds meer vragen

Zoveel mogelijk melken was altijd zijn doel geweest. “Maar in de loop der jaren ging ik me steeds meer afvragen of we wel goed bezig waren. Het advies dat we kregen over stikstof vond ik niet kloppen, dat was voor mijn gevoel te hoog. En was dat standaardgebruik van penicilline voor droogzetten nou wel nodig?” Zo kreeg Jos steeds meer vragen. Ook kreeg hij problemen met fosfaattekort in de voeding.

Nieuwe kennis

Kortom, tijd om zich te verdiepen in nieuwe kennis. “In 2014 heb ik een cursus gevolgd over de kringloopwijzer bij ANV WLD en daarna nog een masterclass van bodemadviseur Rene Jochems. We gingen kijken bij collega Jan Oud die bezig was met kruidenrijk grasland, en sloten ons aan bij Wij.land.” Jos paste zijn bedrijfsvoering steeds meer aan door van maximaal te produceren naar optimaal te produceren te gaan. 

Gezonde bodem

Inmiddels heeft Jos 3 hectare kruidenrijk grasland, is hij continu bezig zijn bodem te verbeteren en streeft hiermee naar ruwvoer met een betere eiwitkwaliteit, waardoor de mestkwaliteit verbetert. Hij raadt iedereen aan om de film over kringlooplandbouw van Jaap van Bruchem (oud-onderzoeker WUR) te gaan bekijken over de relatie kwaliteit voer tot kwaliteit mest. 

Hij vindt het belangrijk dat studenten breed leren kijken en met andere manieren van boeren in aanraking komen. “Studenten zijn van harte welkom op ons bedrijf. Ik ga graag met ze in gesprek, om van gedachten te wisselen en verder te leren en onderzoeken hoe je bedrijf nog verder kan groeien in natuurinclusiviteit.”

Wil je als docent met je studenten op bezoek bij demoleerbedrijf Jos en Els van Leeuwen? Neem dan contact op Matthijs Boeschoten, coördinator van demoleerbedrijven Vee via m.boeschoten@wij.land