15 apr 2021

Demoleerbedrijf veehouderij neemt studenten graag mee in de transitie

“We staan voor een transitie in de landbouw, ik ben heel nieuwsgierig naar die ontwikkeling. En we staan er zeker voor open om onze ervaringen te delen”, vertelt Els Wennekers, biologisch vleesvee- en schapenhouder in het veenweidegebied te Hobrede, gemeente Edam-Volendam. Daarom is hun bedrijf bij Biodivers Perspectief aangesloten als demo-leerbedrijf.

“Nu zijn we biologisch, hebben we een plas-dras, we maaien later, we scheuren en frezen het land nooit, dus het is prachtig oud grasland.

Els en Frank hebben hun bedrijf niet overgenomen van hun ouders, Frank was de jongste van elf in een boerengezin. Els: “Maar we wilden wel heel graag boeren, dus we hebben 30 jaar geleden een boerderij met 7 hectare kunnen kopen. Toen 25 jaar de Agrarische Natuurvereniging werd opgericht, waren we meteen geïnteresseerd. Inmiddels werk ik al meer dan 20 jaar bij agrarisch collectief Water Land en Dijken.” 

Hun land was intensief gebruikt voordat zij het kochten. Er was dan ook geen vogel te bekennen. “Nu zijn we biologisch, hebben we een plas-dras, we maaien later, we scheuren en frezen het land nooit, dus het is prachtig oud grasland. Ook hebben we natuurvriendelijke oevers en schonen we de sloten ecologisch, met een baggerpomp. We hebben er in de loop der jaren ook nog 17 hectare bij gekocht, en we gebruiken nog 25 hectare van derden.” 

Vogelrijkdom

Nu zijn Frank en Els trots op alle vogels op hun bedrijf. “De percelen dichtbij huis zijn wat minder vogelrijk, maar op die 10 hectare verderop zitten heel veel vogels. Op 2 hectare die geïnventariseerd zijn vonden ze wel 30 nesten! We hebben kieviten, tureluurs, grutto’s, scholeksters en eenden.” Predatie is wel een uitdaging, en dan met name de vos. “We hebben daarom om 10 hectare een vossenraster gezet.” 

Als demo-leerbedrijf zullen Frank en Els regelmatig groepen en groepjes ontvangen. “Dat zijn we al gewend, omdat we ook een ruimte hebben waar groepen welkom zijn voor vergaderingen of bijvoorbeeld een familiedag, gecombineerd met boerengolf of andere boerenspelletjes. Dan vertellen we ook graag ons verhaal.”

Els vindt het belangrijk om jongeren enthousiast te maken voor weidevogels. “De weidevogelvrijwilligers vergrijzen, dus het is belangrijk om er jongeren voor te werven.” Als demo-leerbedrijf hebben ze genoeg te bieden. “We zijn nog wel aan het uitzoeken wat we precies kunnen doen. Onderzoekjes, misschien in samenwerking met Water Land en Dijken, dat zou heel leuk zijn. Nachtvlinderonderzoek, inventarisaties van bloeiende slootkanten of bodemonderzoek, ik zie mogelijkheden genoeg!”