15 apr 2021

De bodem en de bollen

Sinds 1 februari loopt Myrthe van Paridon, student toegepaste biologie aan de Aeres Hogeschool in Almere, haar eindstage bij biologische bollenkweker John Huiberts in Sint Maartensbrug. Johns bedrijf is een van de demo-leerbedrijven binnen Biodivers Perspectief.

“Na een minor ecologie aan de VU, ging ik via de provincie Noord-Holland op zoek naar een eindstage. Omdat mijn ouders een gangbaar bollenbedrijf hebben, leek het ze interessant om mij te koppelen aan een biologische bollenkweker die veel bezig is met natuurinclusieve landbouw.” 

Bodemdiversiteit 

Sinds 1 februari buigt Myrthe zich over het vraagstuk van de bodem op Johns bedrijf. “Hij heeft verschillende percelen die hij op dezelfde manier bewerkt en bemest. Toch hebben ze een verschillende diversiteit aan bodemfauna. Ik ga op twee percelen onderzoeken waar hem dat verschil in zit. Ik ga kijken naar de bodembiodiversiteit, met name de regenwormen, maar ook naar de akkervogels en vooral ook de historie van de percelen. Op het ene perceel worden al sinds 2013 biologische bollen geteeld. Het andere perceel was tot voor een paar jaar terug nog grasland.”  

Eind maart begint Myrthe met haar eerste veldwerk, het wormenonderzoek. Haar biologische onderzoek zal de basis vormen voor volgende stagiairs, waarschijnlijk meer vanuit de landbouwkundige hoek. 

Liefde voor je bodem 

Als dochter van een gangbare bollenkweker kan Myrthe de twee teeltwijzen goed met elkaar vergelijken. “Wat me opvalt is dat de kwaliteit van je bodem bij biologische teelt nóg belangrijker is, je kunt het zelfs liefde voor je bodem noemen. Je kijkt met een hele andere bril!”