01 jan 0001

Clusius College is partner geworden van het deltaplan biodiversiteitsherstel

Natuurgebieden, landbouwgebieden, de openbare ruimte en steden zijn van groot belang voor biodiversiteit in Nederland, want natuur kent geen scherpe grenzen. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Bijvoorbeeld via een tiny forest in de stad, een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Ook het Clusius College is recent partner geworden van het deltaplan biodiversiteitsherstel. Alle kennis die we gedurende het vierjarig programma Biodivers Perspectief opdoen, willen we delen met de partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Ook ontvangen wij graag delegaties vanuit het Deltaplan om te laten zien hoe onze partners in het programma bezig zijn met biodiversiteit op hun bedrijf of binnen hun organisatie.

Meer informatie over deltaplan biodiversiteitsherstel lees je op www.samenvoorbiodiversiteit.nl/.

Over Biodivers Perspectief: natuurinclusief denken en werken integreren in het onderwijs

Dit jaar zijn we gestart met het vierjarig programma Biodivers Perspectief. Wij zijn initiatiefnemer en penvoerder. In dit programma werken we met de provincie Noord-Holland, partners uit de regio (agrarische ondernemers, Landschap Noord Holland, de Collectieven, etc.) en collega onderwijsinstellingen samen om natuurinclusief denken en werken een plaats te geven in het onderwijs. Door het opzetten van demo-leerbedrijven in de sectoren veehouderij,  bollenteelt en vollegrondsgroenteteelt willen we kennis op het gebied van natuurinclusief ondernemen ontwikkelen en delen met ondernemers in Noord-Holland, docenten en studenten van het (v)mbo en hbo.

Wil je bij dit programma betrokken worden of op de hoogte blijven? Neem dan contact op met Rosemarie Slobbe: r.slobbe@clusius.nl