10 dec 2021

Bouwstenen voor lesmateriaal natuurinclusieve landbouw

Als er gesproken wordt over natuurinclusieve landbouw is vaak het eerste dat studenten, maar ook docenten en ondernemers vragen: Is er een verdienmodel? Een heel terechte vraag want economisch perspectief is randvoorwaarde voor een biodivers perspectief. In de opleiding veehouderij leren studenten over bedrijfseconomie, optimalisatie van de bedrijfsvoering en ondernemerschap. Er zijn nog niet veel opdrachten of voorbeelden die ingezet kunnen worden om studenten vertrouwd te maken met een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Wat verandert er bijvoorbeeld in de opbouw van kosten, in de melkopbrengst of andere belangrijke kengetallen?

Modelstudie - Ontwikkeling van een melkveebedrijf naar 3 natuurinclusieve vormen van landbouw

Om daar gevoel voor te ontwikkelen, hebben we Kees Water (adviseur biologische en natuurinclusieve landbouw) gevraagd om op basis van de boekhouding van een veehouder uit NH een modelstudie uit te voeren naar de bedrijfseconomische gevolgen van de verschillende niveaus van natuurinclusieve landbouw. Belangrijk is te beseffen dat er geen standaard verdienmodel is voor natuurinclusieve veehouderij, dat veel nog in ontwikkeling is en afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zie je ook terug in de conclusies van de modelstudie. De waarde van het rapport is dat het gebruikt worden als startpunt voor discussie in lessen, het anders kijken naar bedrijfsmodellen en een basis kan vormen voor ‘natuurinclusieve’ opdrachten. Klik hier voor het rapport

Onder de streep

Afgelopen maand is ook in opdracht van o.a. Stichting Wij.land het onderzoeksrapport ‘Onder de streep’ verschenen.  In dit onderzoek is gekeken naar de kosten en baten van regeneratieve of natuurinclusieve landbouw op basis van de boekhouding van verschillende natuurinclusieve veehouders. Op 30 november is het onderzoek gepresenteerd via een webinar. Via deze link is zowel het webinar terug te kijken als het rapport te downloaden. In januari wordt er door Wij.Land een gastles over het onderzoek gegeven aan de studenten van de mbo-opleiding Veehouderij.