10 dec 2021

Amsterdam Green Campus, enthousiast partner Biodovers Perspectief

Amsterdam Green Campus, een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen - mbo, hbo én wo - in Noord-Holland en Flevoland, werkt aan duurzaamheid in de groene sector. Ze zijn enthousiast partner van Biodivers Perspectief. Lisa Bibbe, projectleider bij Amsterdam Green Campus: “We doen bijvoorbeeld onderzoek aan duurzame bloemkoolteelt bij een van de demoleerbedrijven van Biodivers Perspectief en het Clusius is ook een van onze samenwerkingspartners. Dus we kenden elkaar al wel. En toen we in januari een symposium organiseerden over biodiversiteit, heeft Rosemarie daar een presentatie gehouden over Biodivers Perspectief. Toen was eigenlijk wel duidelijk dat wij daar gewoon ook bij horen.”

“Waardevolle uitwisseling tussen mbo’ers en UvA-onderzoekers”

Het bloemkoolonderzoek is een mooie kans voor de samenwerking. Op verzoek van teler Wim Reus wordt gekeken wat het verschil is tussen wel of niet onderwerken van strorijke mest. Onderwerken is eigenlijk verplicht, maar hij vroeg zich af of het niet beter is voor de bodem, water, biodiversiteit en opbrengst om het níet onder te werken. Daarom is een proef opgezet waarin de mest deels wel en deels (met ontheffing) niet wordt ondergewerkt, en bodem-, water en gewasmonsters worden bekeken op allerlei mogelijke chemische, fysische en biologische eigenschappen. Hierbij is ook bloemkoolteler Pé Slagter aangehaakt, die tevens demoleerbedrijf is bij Biodivers Perspectief.

In juni kwam een groep Clusius mbo-studenten plantenteelt naar de Universiteit van Amsterdam om eens te kijken hoe het er daar aan toegaat. Ze bekeken bodemmonsters op wormen en deden pH-metingen. Lisa: “Dat was een hele leuke dag. Het is voor onderzoekers leuk en waardevol om met de toekomstige telers te praten en voor de studenten was het interessant om te zien wat voor metingen we hier allemaal aan die bodem doen. We willen dit soort uitwisselingen zeker vaker gaan organiseren!”