Vierjarig programma in Noord-Holland voor natuurinclusief leren en ondernemen.

Natuurinclusieve landbouw: landbouw benut en stimuleert biodiversiteit

Het programma Biodivers Perspectief creëert een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. Het Clusius College is penvoerder van dit programma. In dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen worden gezamenlijk stappen gezet naar een natuurinclusieve landbouw en biodiverse leefomgeving. 

Ondernemen is ook inspelen op veranderingen. Om de verandering naar meer natuurinclusief, maar óók andere veranderingen aan te durven gaan, is de student en ondernemer erbij geholpen goede afwegingen te maken. Daarvoor is niet alleen kennis nodig, maar vooral ook inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk.


Lees meerDe praatplaat in woorden:

  • Het doel is om natuurinclusieve landbouw te integreren in de onderwijsprogramma’s
  • Vanuit verbinding onderwijs, landbouw, natuurbeheer/behoud en overheid zorgdragen voor behoud- en herstel van biodiversiteit
  • Met de demoleerbedrijven onderzoek doen naar natuurinclusieve landbouw
  • Door vanuit het krachtige netwerk de onderzoeksresultaten te delen is het voor iedereen leerzaam, zowel voor de studenten als de landbouwbedrijven
  • Naast de activiteiten vanuit de demoleerbedrijven zijn er ook andere activiteiten waarin de verschillende partijen met elkaar samenwerken op het gebied van onderzoek- en kennisoverdracht

> Download de praatplaat