Het Clusius College gaat fuseren

Het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland gaan de krachten bundelen. Door samen te gaan, bieden we dichtbij huis een compleet aanbod voor zowel het vmbo, mbo, vovo, als een leven lang ontwikkelen. 

Waarom een fusie?

Met name de demografische ontwikkelingen in de regio zijn aanleiding om samen naar de toekomst te kijken. Wij willen dat alle jongeren ook in de toekomst een (v)mbo-school in de buurt hebben en dat er voor werkenden aanbod in de regio is van cursussen en (bedrijfs)opleidingen. Door een fusie kunnen we een breed lokaal en regionaal onderwijsaanbod behouden, dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. Bovendien versterken we met deze fusie de aansluiting van ons vmbo op het mbo.

Waar zijn we samen goed in

Wij zijn samen goed in het aanbieden van kleinschalig en hoogwaardig onderwijs! Wij staan dicht bij de leerling en de student. En bij werkenden die willen (om)scholen. Wij bieden goede ondersteuning en een omgeving waar je jezelf verder kunt ontwikkelen.

Wanneer gaan we fuseren

Per 1 augustus 2022 fuseren het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland tot één verticale scholengemeenschap. Vanaf dat moment gaan we verder als één school met een nieuwe naam en een nieuw logo. Begin 2022 is er al sprake van een bestuurlijke fusie. We zijn dan nog twee aparte scholen met onze eigen naam, maar wel met nieuw gezamenlijk bestuur. Voordeel hiervan is dat we de fusie goed kunnen voorbereiden.

Nieuwe organisatie met een nieuwe naam

Na de fusie zijn we één onderwijsorganisatie met ongeveer 1.275 medewerkers, bijna 5.000 mbo-studenten, 1.500 cursisten educatie, 100 studenten VAVO en zo'n 4.000 vmbo-leerlingen. En dat verdeeld over 12 kleinschalige locaties in Noord-Holland. Dus altijd in de buurt!

De naam van de nieuwe organisatie is op dit moment nog niet bekend.

Wat merken huidige en nieuwe leerlingen en studenten van de fusie

  • Huidige leerlingen en studenten van het Clusius vmbo en mbo zullen in eerste instantie niet zoveel merken van de fusie. Zij kunnen hun opleiding gewoon voortzetten en afsluiten met een mooi diploma.
  • Het groene karakter van onze vmbo-scholen blijft bestaan en ons groene mbo-aanbod zal uitgebreid worden met niet-groene opleidingen.
  • Huidige vmbo-leerlingen kunnen voor hun vervolgstudie aan het mbo in de nieuwe organisatie kiezen uit een veel breder aanbod opleidingen.
  • De aansluiting van ons vmbo op ons mbo zal verder verbeteren bv. door het (meer) aanbieden van niet-groene keuzevakken en doorlopende leerlijnen.
  • Nieuwe leerlingen en studenten kunnen zich voor komend schooljaar (’22-’23) nog gewoon via de website van het Clusius College aanmelden voor het vmbo of mbo.

Vragen over de fusie? Laat het ons weten

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de fusie. Wij beantwoorden die graag. Stuur een e-mail naar samenverder@clusius.nl en wij nemen contact met u op.