Begeleider praktijkleren

In de E-learning cursus leer je alles wat je nodig hebt om als Begeleider praktijkleren te kunnen functioneren. De Begeleider praktijkleren kan werkzaam zijn in elke organisatie die een (lerende) medewerker of student opleidt (leerbedrijven). Een Begeleider praktijkleren werkt op uitvoerend en faciliterend niveau met verantwoordelijkheid voor het totale leerproces van de (lerende) medewerker binnen zijn werkgebied (afdeling, locatie, deskundigheidsgebied). Hij/zij beschikt over brede en specialistische kennis om (lerende) medewerkers te begeleiden en coachen bij hun leerprocessen. Hij/zij kan deze kennis toepassen in de praktijk en reproduceren, zodat hij de (lerende) medewerker uitleg kan geven. De Begeleider praktijkleren is vanuit de praktijk verantwoordelijk voor het volgen en beoordelen van de voortgang en ontwikkeling van de (lerende) medewerker of student. Als begeleider praktijkleren ben je verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding in de beroepscontext en daarmee een verlengstuk van de onderwijsinstelling die de eindverantwoordelijkheid voor de beroepspraktijkvorming draagt.

Kerntaken van een Begeleider praktijkleren (komen aan bod in de cursus):

  • Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerkers in de praktijk
  • Voert met de (lerende) medewerker het selectiegesprek
  • Maakt een inwerkprogramma voor de (lerende) medewerker
  • Stelt de beginsituatie en leerbehoefte van de (lerende) medewerker vast
  • Bepaalt in overleg met de (lerende) medewerker de leeractiviteiten
  • Stelt een planning op
  • Onderhoudt contacten met de bpv-begeleider van de onderwijsinstelling en de adviseur in de regio

Aanvullende informatie

De cursus voldoet aan keuzedeel K0087 Begeleider praktijkleren. Dit keuzedeel is op mbo niveau 4. De cursus is ingeschaald op 240 SBU. De kosten van de cursus bedragen € 185,-.

De deelnemer aan de cursus Begeleider Praktijkleren volgt de cursus via E-Learning en wordt daarbij ondersteunt door een coach op afstand. De cursus wordt afgesloten met een CGI (Criterium gericht  interview) en bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat C0063 Coördineren van leertrajecten van (nieuwe) medewerkers en stagiairs.               

  • Wil je weten hoe het inschrijven voor de cursus gaat? Klik dan op onderstaand instructiefilmpje voor een voorbeeld.

Heb je een vraag?

* verplicht veld