Over het Clusius

Leerlingen en studenten

Het leerlingen- en studentenaantal van het Clusius College is ruim 5.500. In het vmbo ligt het aantal leerlingen momenteel rond de 4.000. Op het mbo van het Clusius College zijn er ongeveer 1.500 studenten. 

Het Clusius College neemt deel aan de netwerkorganisaties die gekoppeld zijn aan het type onderwijs dat wij aanbieden. Het gaat dan om de VO-raad en de MBO Raad

Naam Clusius College

Het Clusius College heeft zijn naam ontleend aan de geleerde Charles de L' Ecluse. Echter zoals alle geleerden uit zijn tijd werd hij bekend onder de verlatijnste versie van zijn naam "Carolus Clusius".

Deze Zuid-Nederlandse plantkundige, studeerde in verschillende Europese steden. Hij heeft onder andere de flora van Spanje (alle bekende planten) en de flora van Oostenrijk geschreven. In 1593 werd hij benoemd tot hoogleraar in de botanie te Leiden. De Universiteitstuin, "de Leidse Hortus Botanicus" heeft door hem internationale status en inhoud verkregen.Hij voerde veel planten in Nederland in, o.a. de paardenkastanje, de plataan, de snijboon, de schorseneer en de jasmijn. Clusius beschreef als eerste de tulp en voerde deze ook in Nederland in.