Waar staan we voor?

Onze visie en missie bestaan uit drie kernwaarden. Deze kernwaarden zijn leidend in ons onderwijs en in de manier waarop we met elkaar omgaan.

Groen de basis voor een kleurrijke toekomst!

Missie:

Wij stellen leerlingen en studenten in staat zich optimaal te ontwikkelen zodat ze succesvol zijn in vervolgopleiding, werk en maatschappij.

Visie:

  • Betrokkenheid: We -leerlingen, studenten en medewerkers- hebben oog voor elkaar, werken samen en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en onze omgeving.
  • Kwaliteit: We zijn gericht op de toekomst, leren voortdurend bij en zijn goed in ons werk. We leiden met eigentijds onderwijs op voor succes in vervolgopleiding, werk en maatschappij.
  • Plezier: We zorgen samen voor een veilige, inspirerende en uitdagende leer- en werkomgeving. 
Collega's aan het woord