Waar staan we voor?

Gezamenlijk hebben we een visie en missie opgesteld. Daar horen drie kernwaarden bij. Deze kernwaarden zijn leidend in ons onderwijs en in de manier waarop we met elkaar omgaan.

Kwaliteit
We delen onze kennis en kunde met elkaar. Je bent kritisch op je eigen handelen en je wilt je blijven ontwikkelen. Je daagt je leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. 

Professionaliteit
Je kent je sterk en zwakke punten en draagt onze visie uit. We spreken elkaar aan en leren van elkaar. 

Betrokkenheid
Je hebt aandacht voor je leerlingen, studenten en collega's. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Je aandacht voor duurzaamheid is vanzelfsprekend en met z'n allen zijn we ambassadeur van het Clusius College.

Lees meer over onze visie 2016-2020

Hieronder vind je een aantal videoimpressies: