Teamleider Paardenhouderij, Veehouderij & Zorgbedrijf

12-04-2019
Alkmaar
1


De wereld van het Clusius College is de wereld van het (voorbereidende) groene beroepsonderwijs. Met acht vestigingen zijn we een speler van formaat in het Noord-Hollandse vmbo- en mbo-onderwijs. De organisatie telt in totaal ongeveer 5.600 leerlingen en studenten en circa 775 medewerkers. De omvang van de vestingen is verschillend, maar gemiddeld hebben wij relatief kleine scholen. Dat werkt prettig en draagt bij aan een veilige werk- en leeromgeving. Ons onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving.
 
De vestiging Alkmaar mbo is op zoek naar een gemotiveerd en enthousiast
 
TEAMLEIDER Teams Paardenhouderij, Veehouderij & Zorgbedrijf  0,8 - 1 fte
                                     
De functie
Als teamleider geef je leiding aan een of meerdere aan elkaar verwante opleidingen in het mbo.
Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van jouw teams in de breedste zin van het woord. Je levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs en formuleert, binnen de gegeven kaders, de doelstellingen van jouw team(s). Je schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen en waarin ieders individuele kwaliteiten benut worden. Je bent een goede teambuilder die in staat is het team op één lijn te krijgen en te houden.

Als lid van het managementteam lever je een bijdrage aan het onderwijsontwikkeling en –uitvoering en conformeer je je aan gezamenlijk gemaakte afspraken en genomen besluiten. Je weet de strategische doelen te vertalen naar teamdoelstellingen. Bij het formuleren en realiseren van de doelstellingen betrek je de teamleden.
 
Bijzonderheden
De organisatie van ons Clusius brede mbo onderwijs verandert. Dit betekent dat je in aanvang teamleider wordt voor de teams Veehouderij, Paardenhouderij en zorgbedrijf, maar dat je in de toekomst mogelijk ook breder ingezet kunt worden. Daarnaast onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de “dier”teams inhoudelijk en organisatorisch meer te harmoniseren om betere afstemming te krijgen en efficiënter te kunnen werken.
 
 

 
 

Schaal 12 conform cao mbo.
 
 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor een jaar.
 
Voor meer informatie over de functie kun je tot en met 18 april contact opnemen met Wim van Reenen, vestigingsdirecteur, telefoonnummer: 072- 561 09 34.
 
Indien je interesse hebt, word je verzocht uiterlijk 5 mei 2019 te solliciteren via onderstaande link.
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd.
 
 
Solliciteren