Statuten Clusius College

Vmbo

Mbo

Het studentenstatuut is vastgesteld door het College van Bestuur behoudens de instemming op het statuut van de Centrale Studentenraad op 18 juni 2015.