Reglementen klachten

Regeling klachten zakelijke aard 

*)Dit formulier mag alleen ingevuld worden als de klacht op de vestiging afgehandeld is

Klachtenregelingen van persoonlijke aard voor leerlingen/studenten en voor medewerkers

Wanneer je niet tevreden bent over een bepaalde situatie, moet je daarover kunnen praten en indien je dat wenst een klacht kunnen indienen. Dat is voor jou belangrijk omdat je dan kan aangeven wat je dwars zit, maar ook van belang voor het Clusius College. Het Clusius College kan iets aan de klacht doen en een herhaling voorkomen. Hieronder is de informatiebrief voor klachten van persoonlijke aard en uitgebreide klachtenregeling weergegeven. De informatiebrief is een samenvatting van de klachtenregeling, In de klachtenregeling staat de procedure gedetailleerd beschreven, Mocht je overwegen om een klacht in te dienen dan is het aan te raden eerst de informatiebrief te lezen.

Regeling klachten examens (vmbo en mbo)