Bestuur & Ondersteunende Afdelingen

Bezoek- en postadres:
Drechterwaard 10-A
1824 EX Alkmaar                       

telefoon: (072) 514 76 66               
telefax:  (072) 514 76 60                  
e-mail CvB: cvb@clusius.nl       

e-mail algemeen:administratie@clusius.nl

College van Bestuur

dhr. G.P. Oud (Gerard)

Ondersteunende afdelingen

Manager Finance & Control
dhr. Joost Emmerik
 

Manager Informatisering & Automatisering
dhr. Danny van Gelder

 
Manager Communicatie
mw. Dianne Hekman
 
Manager Kwaliteit & Onderwijs    
mw. Lilly Witte
 
Manager Personeel & Organisatie
dhr. Nathan Soomer
 

Manager Afdeling Projecten
mw. Corrie Mulder