10 jan 2022

Vonk per 1 augustus nieuwe naam Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland

Vonk. Een omgeving waar je leert, maar niet alleen in traditionele zin. Een omgeving van inspiratie. Van mogelijkheden. Vooral door de mensen die er werken, studeren en (bij)leren.

Vonk. Een omgeving waar je leert, maar niet alleen in traditionele zin.

 Een omgeving waarin we ondernemend en innovatief zijn. Samen met het bedrijfsleven, de regio en anderen. Elkaar een spiegel voorhouden, iets zien wat jij misschien nog niet ziet. Met elkaar komen we erachter waar onze krachten liggen. Inspiratie uit mensen. Vonk stimuleert dat. Op onze scholen denken we om elkaar en helpen we elkaar om ons best te doen. Met elkaar houden we een open en nieuwsgierige blik. Vonk: Vol Inspiratie.

De naam Vonk is tot stand gekomen op basis van de input van een vragenlijst die door een afvaardiging van leerlingen, studenten, ouders, stakeholders en medewerkers is ingevuld. Zij gaven aan dat het onderwijs van Vonk een bijdrage levert om eenieder vanuit eigen motivatie stap voor stap te laten ontwikkelen. Dit doen we onder andere door het blijven aanbieden van ondernemend en innovatief onderwijs. We laten elkaar sprankelen. Oftewel een Vonk. Met het nieuwe logo brengen we deze beweging in beeld. Het staat voor de stap omhoog, de groei en de sprong die je kunt maken binnen onze opleidingen.

https://clusiusenrockopnh-samenverder.nl/