01 jun 2021

Terugblik op de vmbo-examens met docente Nederlands: Jiska Ouderling

De examens zitten er al weer op. Nu is het aftellen naar de uitslagen. Maar hoe was het om examen te doen in dit bijzondere jaar? Wat was er anders?

“Gelukkig was al snel duidelijk dat de lessen voor deze groep wel fysiek zouden plaatsvinden en dat de centrale examens ook door zouden gaan.''

Volgens docent Nederlands Jiska Ouderling is het examen zelf niet wezenlijk anders dan andere jaren. De leerstof is hetzelfde, de spanning is hetzelfde en normaal zit je ook op anderhalve meter tijdens het examen. Wat je wel mist zijn de leerlingen die na het examen om elkaars nek hangen en op die manier steun zoeken bij elkaar. Het schooljaar is voor de examenleerlingen wel echt anders geweest vertelt Jiska. “Gelukkig was al snel duidelijk dat de lessen voor deze groep wel fysiek zouden plaatsvinden en dat de centrale examens ook door zouden gaan. Maar waar je je normaal gesproken toch een beetje speciaal voelt als examenleerling tussen de andere leerlingen, was er nu helemaal niemand op school om je speciaal tussen te voelen. Het voelde en was vooral heel leeg. Daarbij zijn heel veel activiteiten niet doorgegaan. Dat begon al in het 3e jaar. De zomerreis ging niet door en ook dit jaar vond de winterreis geen doorgang. En dat zijn toch de dingen die je schoolperiode speciaal maken. Er was nog wel een ludieke actie met veel confetti na de laatste lesdag en zo proberen de leerlingen er toch nog iets van te maken. Dat proberen we als docenten ook. Zo houden we met de diploma-uitreiking, net als vorig jaar, een drive-in. Maar het blijft toch allemaal behelpen. Je gunt de leerlingen toch hun examenfeestjes en de euforie na de examens.”

En hoe was het voor de docenten? “Gelukkig hebben we vooral kleine groepen. De meeste groepen kregen tegelijk les in één lokaal. De enkele groep die te groot was werd opgesplitst en in twee lokalen geplaatst. En dan liep je als docent heen en weer tussen de lokalen. Docenten die minder les gaven sprongen bij en zo kreeg iedereen voldoende aandacht. Een voordeel van deze periode is wel dat we erg thuis zijn geraakt in Teams. Daardoor zijn de digitale lijntjes met de leerlingen korter geworden. Als leerlingen thuis een vraag hebben kunnen ze die direct stellen in Teams en kun je als docent direct antwoorden. Voorheen moest dat wachten tot het volgende lesuur.

Wat me het meest bijblijft van deze periode is die lege school. Altijd maar die leegte. Dat is zo onwerkelijk. Gelukkig lopen er nu weer wat meer leerlingen rond maar toch voelt het nog steeds leeg.”