vmbo 14 okt 2019

Teambuilding op grote hoogte voor Leerlingraad Grootebroek

Op 11 oktober ging de leerlingenraad van Clusius Grootebroek naar het Streekbos om elkaar beter te leren kennen op de grote hoogte van het Klimpark.

Leerlingen kunnen voor hun belangen opkomen. Dit kan in de leerlingenraad die bestaat uit leerlingen van de school. De raad adviseert de school en kan worden geraadpleegd door de schoolleiding over aangelegenheden die voor de leerlingen van belang zijn. De leerlingenraad komt regelmatig samen.

Leerlingenstatuut

Alle rechten en plichten van leerlingen op school zijn in een leerlingenstatuut vastgelegd. Hierdoor wordt duidelijkheid geboden over de (rechts)positie van de leerlingen. Het leerlingenstatuut werkt op drie manieren:

  • probleemvoorkomend;
  • probleemoplossend;
  • willekeur uitsluitend.

Het leerlingenstatuut geldt binnen en buiten de schoolgebouwen en -terreinen, zowel onder als buiten schooltijd, voor zover dit verband houdt met de schoolsituatie. Het geldt daarom voor iedereen die bij school betrokken is.