vmbo 14 mrt 2022

Nieuwe keuzevakken voor Clusius College Schagen zoals 3D-printing, XR en drones

Om al onze jongeren op te leiden tot arbeidskrachten voor de toekomst is het enorm belangrijk om goed en modern onderwijs aan te kunnen bieden. Dit onderwijs moet passend zijn bij het (toekomstige) bedrijfsleven in de regio.

Wethouder Kees Visser en directeur Clusius College Schagen Rob Dekker onderstrepen beiden het belang voor het ontwikkelen van keuzevakken voor het middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van nieuwe maritieme technologieën. Daarvoor ondertekenden zij afgelopen 2 maart een samenwerkingsovereenkomst. Met deze mijlpaal werken we verder aan de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio Kop van Noord-Holland.

Keuzedelen, wat is dat?

Met een keuzedeel kunnen de leerlingen zich verbreden, verdiepen of voorbereiden op een vervolgopleiding. Denk bijvoorbeeld aan dronetoepassingen, VR. AR. XR. en 3D printing. Het zijn nieuwe technologieën met ongekende mogelijkheden.

De keuzedelen worden ontwikkeld door het Clusius College Schagen voor het Clusius College zelf en ook voor het ROC Kop van Noord-Holland (die vanaf augustus gezamenlijk verder gaan onder de naam VONK).

Samenwerking Regio Deal & Clusius College

De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland stimuleert vernieuwing en verbindt het onderwijs en het bedrijfsleven. Met de Regio Deal richten we ons op opleidingen en banen waarbij nieuwe technologieën, zoals waterstof en maritiem opkomende technologieën, van toepassing zijn.

 

Bekijk ook de filmpjes over VR en drones op: www.denhelder.nl/regiodeal.