vmbo 09 okt 2017

Mijn kind in de brugklas

Clusius College Castricum ondersteunt ouders bij de overgang van groep 8 naar het Clusius.

De overgang van groep 8 naar de brugklas is groot. Niet alleen voor de leerling, ook is het vaak voor ouders even wennen. Huiswerk, plannen, wat leert mijn kind........

Daarom hebben zo’n 135 ouders (van 108 leerlingen) deelgenomen aan de informatie-avond op het Clusius College Castricum met als onderwerp: “leren leren”. Zij hebben geluisterd naar het belang van plannen en organiseren met behulp van de Plenda (een planagenda voor brugklassers) en de hulp die ouders daarbij kunnen bieden.

Ook het tegenwoordige mobielgebruik (verslaving) kwam aan de orde. Daarna waren er diverse workshops: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen en studievaardigheden. Een keur aan docenten hebben de ouders uitgelegd hoe hun vak eruit ziet, wat er gedurende de 4 leerjaren van de leerlingen verwacht wordt en hoe de ouders kunnen helpen bij het leerproces.

Er zijn veel vragen gesteld en beantwoord. Een heel waardevolle avond vonden veel ouders.